Release notes 04.09.2020 (1.1.0)

Fødselsdato er søkbar og vises i listene


Man kan nå søke etter nærkontakter og tilfeller ved å bruke fødselsdato som søkefelt


Etternavn og fødselsdato vises nå i relasjoner


Tilpasset nærkontakt-registrering til nye karanteneregler fra FHI (alle skal i karantene, ikke kun hustandsmedlemmer)

Designet gir mulighet til å velge enten karantene eller oppfølging for nærkontakter uavhengig av om de er  nærkontakter eller husstandsmedlemmer. Denne løsningen gir mer fleksibilitet og lar smittesporer i større grad vurdere og velge seg om personen skal registreres som i karantene eller under oppfølging.


Små endringer i tekstene

For eksempel:

Slettet feltene om Husstand og antall husstandsmedlemer

Dette feltet hadde ingen funksjon utover å minne brukeren på å registrere nærkontaktene.

Reisehistorikk i utlandet har nå et landliste

Valg i nedtrekksliste for kjønn inkluderer nå “Ikke kjent”

Arbeidslistene er endret

“Arbeidsliste for oppfølging av nærkontakter i dag” viser nå alle nærkontakter med en aktiv (ikke fullført) oppfølging, og alle med en oppfølging som er planlagt utført innen dagens dato.

Bredden på søkeresultat modal endret til 75% av skjermen istedenfor 600px

Feil i indikator rettet

Oversikt over personer i isolasjon, karantene og oppfølging.

Bug i kontakt registrering

Det var ikke mulig å registrere flere kontakter samtidig på en person av flere brukere. Dette er nå rettet.