Release notes version 1.1.1


 

I versjon 1.1.1 er programmet satt opp til å vise en kontakt med planlagt helsestatus for inneværende dag, og for de som har en planlagt helsestatus dato som er passert.