Release notes version 1.10.0

Dokument til å legge inn kontaktinformasjon

På nyhetsdashbordet har det nå kommet en link hvor alle brukere som har FIKS smittesporing kan gå inn å legge inn sin kontaktinformasjon til smittesporingsteam. Du finner det her:


Hvis det er noe i malen som mangler så bare legg til den informasjonen som mangler under din kommune, og vi vil ta det med videre til vi utvikler dashbord med kontaktinformasjonen til alle smittesporingsteam i Norge. Så fort det kommer inn informasjon vil vi på løpende bånd opprette og oppdatere dashbord med kontaktinformasjon:

Treffbegrensning ved søk etter indeks/nærkontakter

I forrige versjon oppdaget vi at ved søk etter personer i tracker capture, så får man uendlige treff hvis man søker på navn.
I ny versjon er det lagt opp treffbegrensning ved søk etter indeks eller nærkontakt:

Du vil nå få opp maks 25 treff på et søk.

Feilretting - Legge til SMS-funksjon for alle

I versjon 1.8.0 skulle SMS-funksjon tilgjengeliggjøres for alle, dette ser ikke ut til å ha skjedd. Det er rettet i denne versjonen, så det ligger fremme som standard for alle.
Du finner SMS modul til enkeltpersoner i registreringsbildet på den personen du er inne. Her:

Ny kolonne i arbeidslisten som standard

Registrert av blir lagt til som default i arbeidslistene for å holde oversikt over hvem man har registrert selv og hvem man har fått overført fra en annen kommune. Det vil se slik ut:

Nullstille folkeregistersøk

Vi har ordnet nullstilling av folkeregistersøk, så man ikke risikerer å legge til en person med feil informasjon!