Release notes version 1.11.0

Klinikermelding

I denne versjonen blir innsending til klinikermelding tilgjengelig.
Det er i den forbindelse lagt opp noen nye elementer i fiks. Og knapp for innsending.
Her ser du bilder av nye elementer og ny knapp

Knappen aktiveres når man har fyllt ut fødselsdato eller fødselsnummer


Nytt felt under yrke som heter arbeidsplasskategori. Og flere yrker å velge mellom i nedtrekksliste for yrke.

Under helsestatus er symptomer lagt til på fortsatt på sykehus, og alle symptomer som ligger i MSIS skjema ligger også i listen her. Man har mulighet til å velge sykehus i nedtrekksliste. Eller skrive inn navn på sykehjem (hvis innlagt på sykehjem) i fritekstfelt.
Det er lagt inn annet og ukjent også!

Nye elementer i bakgrunnsundersøkelse med nedtrekksliste:


Dette er meldingen som kommer når man trykker på send klinikermelding. Alt skal da være autoutfyllt på MSIS skjema ihht hva du har valgt i skjemaene.

Når klinikermelding er sendt vil også dette feltet i profilregistrering autofylles med JA

Denne vil automatisk settes til nei hvis man ikke fyller ut før man lagrer og fortsetter registreringen. De vil da havne i arbeidslisten som heter ikke sendte klinikermeldinger.

Du vil også få et notat, som du kan skrive ut!

Nytt og rettet dashbordelement

Vi oppdaget at dashbordelement under overvåking ikke stemmer. Den kan telle en person to ganger.

Derfor er dette rettet på, i nytt kompendium som ligger ute på ks.no, er det beskrevet hvordan disse er satt opp. De er satt opp i samarbeid med en gruppe kommuner, som mener at dette er blir riktig. Her er et bilde av dashbordelementet.


Link til kompendium (se side 14 og 15 for begge):
https://www.ks.no/contentassets/4bca214221fa4fea9c20fb5ed775abf0/Detaljert-veiledning-for-standard-dashbord-KS-FIKS-Smittesporing-012021.pdf 

I samme runde oppdaget vi at dashbordelementet under denne også var satt opp litt dumt.
Vi har endret dette også, dette ligger også nærmere beskrevet i kompendiumet (link over), hvordan de er satt opp, og hvilke krav som må til for å at indikator skal telle riktig. Dette skal nå være forenklet i tillegg.
Her er et bilde av elementet det gjelder:

Sortering

I ny versjon skal sortering på registreringsdato være på plass:


Her ser man i synkende rekkefølge, og i bildet over ser man i stigende rekkefølge.

Dette skal også være ok på isolasjon og karantenedato!