Release notes version 1.12.0

Rettelse:

Vi oppdaget feil med overføring scriptet hvor en ikke hadde tilgang til å overføre en nærkontakt til indeks på grunn av manglende rettigheter.

Dette scriptet er rettet, og når du nå mottar en nærkontakt fra en annen kommune ser det slik ut:

Kommune som opprinnelig registrerte nærkontakten er: Arendal kommune

Personen ble overført til Birkenes kommune, og eierskapet er derfor overført til Birkenes, slik at man har mulighet til å overføre personen til indeks programmet uten å få en blank side.