Release notes version 1.13.0

Rettelse av optionsets

Dette ble rettet i en bitteliten release på mandag. 01.03.21. Det var lagt opp sykehjem dobbelt, og jobb og skole var borte fra eksponeringslisten. Disse er nå kommet tilbake. I tillegg er det lagt opp to nye valg: Legekontor og Sykehus. Disse har vært der en stund, men vi velger å ikke ta dem vekk da de mest sannsynlig har blitt brukt i mens vi har rettet.

Merk dere at Legekontor og sykehus foreløpig ikke mappes til MSIS meldingen slik det er nå. Dette vil ordnes mest sannsynlig til neste oppdatering

Her kan man se at følgende elementer er tilbake, og at sykehjem ikke ligger dobbelt:

Ellers kan man se at følgende elementer fortsatt ligger i listen - nederst:

Til Informasjon: