Release notes version 1.14.0

Rettelse - Arbeidslister - Automatikk

Det går et script hver natt, som automatisk oppretter en planlagt helsestatus basert på siste dag i isolasjon. Det har ikke fungert på en stund, men dette er rettet på denne versjon.

Den vil nå opprette en helsestatus basert på siste dag i isolasjon på alle aktive indekser som ikke har det. Det vil si at på alle som har en fremtidig isolasjonsdato, vil nå hoppe til indeksoppfølging i dag når siste isolasjonsdag er kommet.

Eksempel:

Hvis sise dato i isolasjon er:


Arbeidsprosess:

Dashbordbeskrivelser

Da det kom litt uklart frem hvilken periode som ligger på noen dashbord elementer, har jeg oppdatert på de jeg ser at det er uklart på. Hvis det skulle være flere så vil vi gjerne ha beskjed på hvilke elementer hvor det ikke kommer frem. På de fleste står det i boksen om det er idag, igår, siste 7 dager osv.

Hvordan ser jeg dette?

Kartløsning

Kartene er rettet, slik at punkter skal komme frem når man legger inn koordinater på bostedsadresse, eller eksponeringssteder. Dette bør fungere i prod nå etter oppdatering

Arbeidsprosess


Til informasjon:

På bosted ser man alle bosteder som er registrert med koordinater fra korona kom til Norge og 5 år frem i tid.

Klokkeslett i registrering

Nye elementer er lagt til under testresultat, informasjon om hjemmeisolering, og siste dag i karantene:


Arbeidsprosess:

Element for mutert virus

Vi har lagt opp en enkel versjon for å kunne legge til om det er mutert virus eller ikke.
Hvis man trykker ja på mutert virus, vil man få et kommentarfelt hvor man kan skrive hvilket mutert virus det er snakk om:


Hvordan ser jeg dette?: