Release notes version 1.15.0

Grafisk fremstilling - en klynge

Når man registrerer en klynge i klyngeregistrering ser klyngedashbordet slik ut:

I bildet over ser man hvem som har registrert klyngen, og når første dato for klyngeaktivitet var.
Utover det ser det tomt ut.

Til høyre som vist i bildet under, ser man litt mer informasjon om klyngen, og personer som er knyttet til klyngen.

Det er ikke lett å få oversikt over hvem som er indeks og nærkontakt i klyngen. Slik det er i dag må man lete seg frem til det.

I den nye versjonen kan man skaffe seg noe bedre informasjon, da det nye klyngedashbordet vil se slik ut:
Øverst vil du se profilinformasjon i klyngen:

Dette kan du også se til høyre, som vist i bildet over.

Under denne kan du se indikatorer:

Alvorlig helsetilstand: Antall indekser hvor alvorlig helsetilstand = Ja

Antall (D01): Skal vise hvor mange indekser og nærkontakter som er registrert på dag 1 etter start av klyngeperioden.

Antall (D10): Skal vise hvor mange indekser og nærkontakter som er registrert 10 dager etter start av klyngeperioden.

Antall (D21): Skal vise hvor mange indekser og nærkontakter som er registrert 21 dager etter start av klyngeperioden.

Antall (D30): Skal vise hvor mange indekser og nærkontakter som er registrert 30 dager etter start av klyngeperioden.

Antall (nå): Skal vise hvor mange indekser og nærkontakter som er i klyngen nå. Indeks skal samsvare med antall indekser registrert i indeksboksen, og nærkontakter skal samsvare med antall nærkontakter i nærkontaktboksen.

Dødsfall: Viser alle indekser som har registrert dødsfall i siste helsestatus.

Innlagt på sykehus: Viser alle indekser som har innlagt på sykehus i helsestatus.

I boksene under vil du se indekser og nærkontakter i hver sin relasjonsliste:

Arbeidsprosess:

Klyngedashbord

Dette finner dere i listen over alle dashbord dere har tilgang til:

Navn: Klyngeidentifiseringsdashbord

Dere vil se følgende rapporter: 
Arbeidsplasser/Skoler med indekstilfeller de siste 14 dager

Arbeidsprosess for at dette dashbord skal vise riktige data:

Personprofil:

Bakgrunnsundersøkelse:

Til informasjon:
Incident date er datoen du setter inn på bakgrunnsundersøkelse

Den er ment å vise arbeidsplasser eller skoler med indekstilfeller i. Finnes en fellesnevner kan dette opprettes til en klynge å koble alle tilfeller og nærkontakter til den.

Liste med aktive eksponeringssteder de siste 14 dager:

Arbeidsprosess for at dette dashbord skal vise riktige data:

Personprofil:

Bakgrunnsundersøkelse:

Til informasjon:
Incident date er datoen du setter inn på bakgrunnsundersøkelse

Den er ment å vise eksponeringssteder med indekstilfeller i. Finnes en fellesnevner kan dette opprettes til en klynge å koble alle tilfeller og nærkontakter til den.

Eksponeringsstedstyper med aktive tilfeller siste 14 dager

Dette er en samlerapport som viser alle typer kontaktsteder som er lagt til i FIKS smittesporing, og hvor mange like eksponeringssteder det er.

Arbeidsprosess for at dette dashbord skal vise riktige data: 

Bakgrunnsundersøkelse:

Til informasjon:
Denne viser datoen bakgrunns undersøkelsen ble tatt. Det vil si etter denne datoen:

Eksponeringssteder aktive i de siste 14 dager

Arbeidsprosess for at dette dashbord skal vise riktige data:

Bakgrunnsundersøkelse:

Klyngeidentifiseringsdashbordet er ment for å kunne oppdage smittesteder som kan være en potensiell klynge, det er registrert enkeltpersoner for å vise arbeidsplass, og eksponeringssted, for å se om det er en fellesnevner på eksponering, og om det er verdt å ta kontakt med arbeidsplassen eller eksponeringsstedet for å kartlegge en eventuell klynge som bør registreres.

Nye elementer mappet til MSIS-meldingen

I gammel versjon så mappes ikke følgende inn til MSIS fra FIKS:


I ny versjon mappes datoen inn til MSIS som heter dato for kontakt, og disse to stedene blir mappet til annet i MSIS da disse to ikke finnes i MSIS. De ble lagt til i FIKS på grunn av en tidligere feil. På grunn av at mange kan ha brukt disse mens feilen ble rettet kunne vi ikke fjerne dem, da det kan føre til missing data for de som har brukt disse plassene som mulig kontakt.

Arbeidsprosess:

Ny arbeidsliste i nærkontaktsregistrering

For å lettere holde oversikten over personer man har mottatt fra en annen kommune, som ikke er bekreftet mottatt har vi nå laget en ny arbeidsliste som heter: Overførte - ikke bekreftet mottatt i nærkontaktsregistrering.

Alle nærkontakter som en kommune tar i mot legger seg i denne listen, og vil ligge der inntil man har gått inn på nærkontakten og bekreft mottatt.

Her ser man arbeidslisten:

Arbeidsprosess: