Release notes version 1.16.0

Nytt felt i indeks og nærkontaktsprogrammet

I ny versjon har eget felt for postnummer blitt synlig. Dette er plassert under feltene for adresser i profilregistreringen i begge program.

Arbeidsprosess:

Nytt felt i nærkontaktregistreringsprogrammet.

Etter forespørsel så har feltet: navn på fastlege blitt lagt til i nærkontaktregistreringen:

Arbeidsprosess:

Arbeidsliste - nyeste først

I denne versjonen er arbeidslistene fått ny standard. De sist registrerte vil komme øverst som standard. I eldre versjoner kom gamleste registrert opp først som standard.