Release notes version 1.17.0

Nye felter i personprofil - nærkontakt og indeks program

I ny versjon har egne felt for vaksine registrering blitt synlig. Dette er plassert nederst i personprofil i begge program.

Arbeidsprosess:

Fødselsnummer i nærkontaktregistreringen er søkbar

I ny versjon er fødselsnummer i nærkontaktsregistrering gjort søkbar - dette var kun i indeksprofil før.

Arbeidsprosess: