Release notes version 1.2.0

Sak #116

Ved registrering av “Nærkontakt - Sosial” i versjon 1.1.0, i relasjoner måtte man velge hvilket program kontakt skulle registreres i.


Var forsøkt rettet i versjon 1.1.1:  Programmet “Nærkontaktregistrering og oppfølging” er automatisk valgt.
Rettet i ny versjon

Sak #138


Ble forsøkt rettet i versjon 1.1.1
Ved registrering av relasjon står det: Dato for første kontakt med bekreftet COVID-19 tilfelle

Dette er nå rettet i ny versjon

Sak #142

Visning av navn på notater.

Tidligere så man bare brukernavn på hvem som har skrevet notater, eller som i eksemplet under, ingenting


I ny versjon ser man dette:


På en vanlig bruker vil det vises et ekte navn.

Sak #150

Nytt forenklet dashbord, dagsoversikt for smittesporere.Beskrivelse av elementene finnes i kompendiumet: Smittesporing DHIS2

Sak #151

Dashbord med tall for TISK-rapportering. Beskrivelse av elementene finnes i kompendiumet: Smittesporing DHIS2
Her kan man hente ut tallene direkte fra dashbordelementer og rapportere inn til altinn fra linken som ligger i den øverste boksen.

Sak #152

Ved innlogging i nettleser på mobil vises ikke innlogging for ID-porten.
Dette er nå endret, og vanlig innloggingsside vises så man får tilgang til ID-porten.

Dashbord elementer/indikatorer

Indekspersoner: kvinner (%) - ukesoversikt og Indekspersoner: menn (%) - ukesoversikt viser ingen data.

I ny versjon fungerer dette igjen.

Merk: Det er ikke registrert alder på de som er testet med i bildet. Derfor blir det ikke 100% til sammen.

Sak #15

Dataelementer fra MSIS er lagt til.