Release notes 1.2.2

I versjon 1.2.0 fant vi feil på dashbordelementet for: Antall personer i karantene i dag, og antall personer ut av karantene (må bekreftes).

Her fant vi ut at alle asymptomatiske i isolasjon ikke ble med.

Endringen som er gjort er at programindikator ikke har en regel for at alle indekser må ha en innsykningsdato, da asymptomatiske ikke får dette valget. Og det allerede kjøres en script for å ordne det med innsykningsdato, testdato eller registreringsdato over til incident date. Testet OK