Release notes version 1.20.0  - Version 2.36

Tildeling av oppgaver

I tidligere versjoner av Fiks smittesporing går det ikke an å tildele oppgaver til smittesporer slik at man har oversikt over hvilken smittesporer har ansvaret for hvilken indeks/nærkontakt.

I ny og oppgradert versjon vil det under helsestatus på indeksregistrering bli mulighet for å tildele oppgaver til en smittesporer. I nærkontaktregistrering kommer denne funksjonen under oppfølging og det vil den også gjøre i innreiseoppfølging.
I alle nevnte program finnes arbeidslistene

Merk at man får tilgang til å tildele oppgaver til alle smittesporere i hele landet, så man må alltid være nøye med å velge riktig smittesporer ved tildeling.
Senere vil man kunne få bedre oversikt over dette, da man tar sikte på å få oversikt over tildelt smittesporer i arbeidslistene.

Feltet for tildeling vil se slik ut:

Arbeidsprosess


Endrede navn på programmer

I tidligere versjoner har programmene hatt litt forskjellige navn - og ingen standarder. Da vi opprettet innreiseoppfølging og duplikatsjekk, ble sorteringsrekkefølgen ulogisk, så vi har nå endret navn og numrert programmene for å få en mer logisk rekkefølge på programmene.

I gammel versjon ser det slik ut:

I ny versjon ser man at programmene har kommet i en bedre rekkefølge:

Arbeidsprosess


Kartkoordinater i bakgrunnsundersøkelse

I tidligere versjoner har det vært et problem med kartkoordinater under bakgrunnsundersøkelse - hvor man ikke fikk til å legge inn koordinatene for eksponeringssted hvis man fullførte steget og gjenåpnet for å legge inn.

Dette så slik ut:

Man ser at knappen for å velge punkt har blitt deaktivert

I ny versjon er dette rettet. Under er et bilde av når man har fullført bakgrunnsundersøkelse og gjenåpnet hendelsen. Man ser at knappen for å velge punkt er tilgjengelig.

Arbeidsprosess


Nye felter i personprofil


Det er dukket opp flere felter i personprofil på både indeksregistrering og nærkontaktsregistrering.

Det er blant annet disse:


Sistnevnte finner du kun i indeks profilen. Du vil se feltene fra midten av personprofil og nedover:Arbeidsprosess

Vaksinefelter er lagt opp her for at du skal kunne sortere på egendefinert liste for hvem som har fått hvilken vaksine.


Autofill i datofelter er rettet

I tidligere versjoner når man ønsket å legge inn intervjudato/fødselsdato/samtaledato/siste isolasjon etc. kunne tidligere autofillforslag komme i veien for datovelgeren.
Dette så slik ut:

Dette er nå rettet i ny versjon, så man ikke får dette problemet mer.

Arbeidsprosess


Teller i tracker capture

I gammel versjon kan man ikke se hvor mange personer som er på en side i tracker capture - den viser kun antall personer per side. Dette ble ofte et problem om man ikke hadde over 50 registreringer, da man manuelt måtte telle hvor mange personer som lå i listen.
Det så slik ut:

I ny versjon kan du se at det systemet selv teller opp hvor mange personer som er på siden:

Arbeidsprosess

Siden viser alltid 50 hvis det finnes 50 eller flere personer i listen.


Endring på attributt i klynge

I ny versjon har dato for siste klyngeaktivitet fått nytt navn:

Arbeidsprosess


Fjerning av unødvendige spørsmål ved fullføring og reåpning av hendelser/registreringer

I gammel versjon må man bekrefte hver fullføring av hendelser og registreringer og reåpning av hendelser og registreringer.

Dette så slik ut:

 

I ny versjon slipper man alle disse spørsmålene i alle program.

Arbeidsprosess


Knapp for å kopiere notater

I gammel versjon måtte man være kreativ for å kopiere notater da dette ikke gikk an ved å åpne notatet som er skrevet.

Det så slik ut:

Man så kun notatet ved å holde musepeker over, og fikk da ingen mulighet for kopi.

I ny versjon har det kommet en knapp for kopi av notat:

Arbeidsprosess


Overføre helsestatus fra nærkontakt til indeks automatisk

Tidligere når en nærkontakt ble til indeks og du overførte denne person til indeksprogram ville ikke testresultat og helsestatus som ble utfylt i nærkontaktregistrering bli med over til indeksregistrering. Du ville måtte registrere alt dette på nytt.

I ny versjon av FIKS smittesporing ved overføring av person fra nærkontakt til indeks så vil nå data lagt inn i helsestatus og testresultat legges til som en ekstra hendelse i indeksregistreringen, for å slippe å registrere dette på nytt.

Det vil se slik ut på en indeks:


Den øverste hendelsen er den som er overført fra nærkontaktregistrering

Det samme vil gjelde i helsestatus - den gule er den som er overført fra nærkontaktregistreringen:

Arbeidsprosess


Endringer i hvordan man kan fylle inn dato i datofelter

Før måtte man skrive fødselsdato i datofelter slik: 19-06-1992 - altså ved bruk av bindestrek. Skrev man inn 190692 fikk man ikke riktig dato.

Slik så det ut:

I ny versjon kan man skrive sammenhengende: 190692 og få riktig dato:

Arbeidsprosess


Autofyll fødselsdato hvis fødselsnummer innlagt

I gammel versjon ville ikke fødselsdato komme automatisk basert på fødselsnummer innlagt.

Man måtte først inn å legge til fødselsnummer, for så å legge inn fødselsdato manuelt.


Bildet viser et utdrag hvor dette ikke går automatisk.


I ny versjon kan man fylle inn fødselsnummer og trykke TAB, og du vil se at fødselsdato automatisk kommer opp:


Bildet viser et utdrag hvor man kun la inn fødselsnummer for å få opp fødselsdato.

Arbeidsprosess

Hvis du trykker ENTER i stedet for TAB vil den kjøre folkeregisteroppslag i tillegg til å legge inn fødselsdato og alder.


Bulkavslutning av personer

I gammel versjon måtte man før gå inn på hver enkelt person som var registrert å avslutte de. Ved mange indekser og nærkontakter på en gang ble dette veldig tungvint. Man måtte gå inn på hver person og trykke på fullfør og avslutt oppfølging:

I ny versjon på hvert program i arbeidslistene vil det nå være en avsjekkboks for å kunne velge flere personer på en gang å avslutte dem likt

Arbeidsprosess


Innreiseoppfølging og duplikatsjekk

I forbindelse med oppgradering til 2.36 har det kommet to nye programmer til:

Her vil det hver natt komme data fra innreiseregisteret - og mulige duplikater vil legge seg i program nr. 5 for å kunne gå gjennom mulige duplikater og slå dem sammen. Duplikater hvor systemet er helt sikre på at det er en og samme person vil systemet automatisk slå sammen disse. Det er kun de som systemet er usikre på som vil legge seg her.

På sikt vil duplikathåndtering også bli tilgjengelig for smittesporing også. Dette må skje i egen utvikling.

Du kan lese mer om innreiseoppfølging og duplikatsjekk på denne linken, og hvordan dette fungerer inne i FIKS smittesporing, med veiledning og beskrivelse av arbeidslister her:

https://portal.fiks.ks.no/fiks-innreiseoppfolging-2/ 

Du finner innreiseoppfølging og duplikatsjekk i programlisten i tracker capture hvis du har tilgang til programmene for å jobbe i dette.


Retting på planlagt helsestatus

I gammel versjon var det slik at hvis man opprettet en fremtidig planlagt helsestatus i neste måned enn den man var i, så ble helsestatus satt til rød farge og den så ut som den hadde forfalt.
Det så slik ut:


Her ser man at man fremdeles var i mai måned når man planla en helsestatus i juni - da blir denne rød på grunn av at det er i ny måned.

I ny versjon er dette rettet:

Her kan man se at ny helsestatus er planlagt i juli, mens personen først var registrert i juni. Helsestatus er fremdeles grønn.

Arbeidsprosess


Klyngerettinger

Personer havner under feil lister i klynge


I gammel versjon hvis en person har vært nærkontakt før, men ble registrert indeks på et senere tidspunkt i forbindelse med klyngen og man koblet denne personen til klyngen ville personen havne under relasjonslisten som heter nærkontakter i stedet for den som heter indekser, dette var uansett om man la til personen fra legg til i indekser.

I denne versjonen skal systemet greie å identifisere at personen i gjeldende tilfelle er enten indeks eller nærkontakt og legge seg under rett relasjonsliste.
Her ser du et utdrag av indekser og nærkontakter som har blitt koblet mot riktig liste.

Arbeidsprosess