Release notes version 1.21.0

Egendefinerte dashbord

For de med egen opprettede dashbord for vakt oppdateringer og egenlagde rapporter oppsto det en utfordring med at siden bare ble hvit når man prøvde å velge det dashbordet.

Dette løses ved å kjøre en cache cleaner i FIKS Smittesporing

Arbeidsprosess

Innreiseoppfølging - rettelse

I gammel versjon fikk man ikke lov til å sette siste karantenedato frem i tid

I ny versjon får man mulighet til dette:

Arbeidsprosess

Ny arbeidsliste

Nye arbeidslister i følgende program:

Vi ønsket å få på plass en liste som viser alle registrerte som er tildelt en smittesporer, i fremtiden vil det bli mulig å se hvilken smittesporer den registrerte er tildelt også.

Endre navn på rubrikk i klynge

I klyngeregistrering får man opp forskjellige rubrikker under tilbakemelding - med blant annet dato for slutt av klyngeaktiviteten.

Denne har fått nytt navn for å tydeliggjøre hva som menes med denne datoen.

Det er nå endret til: Siste dato for overvåking av klynge

Tilgangsstyring - Dashbord

I forbindelse med oppgradering til versjon 2.36 var det flere av de med egendefinerte dashbord som opplevde at de ikke fikk tilgang til disse dashbordene - og at hvis man prøvde å gå inn på disse så fikk man feilmelding - og man måtte logge av og på løsningen for å få det til å fungere å gå inn på andre dashbord - standarddashbordene.

Dette ble fikset av utviklere, og det skal nå fungere å gå inn på de egendefinerte dashbordene.

Dette gjaldt også de som hadde et korrupt element på sine dashbord - det ble her laget en fiks for å ignorere feilene slik at man fikk opp dashbordene sine og kunne definere disse elementene på nytt.

Dashbord som spinner

I noen dashbordelementer ville ingen data laste.
Det var to problemstillinger her:

Dette ble løst ved å sette en desimal for de indikatorer med % utregning, og på de som manglet data så la vi bare til elementene som manglet for å rette problemet.
Det så slik ut ved feil:

Du kan også se i bildet at det er satt på en desimal på gjennomsnittsalder - der er førstnevnte problem rettet.

Rettelse på klyngeregistrering

I forbindelse med oppdateringer og rettelser på klynger, oppsto et nytt problem.

Når man står inne på klynge og ønsker å legge til en relasjon så kommer ikke relasjonen registrert opp i listen. Gikk man til programmet der person var registrert - for å se på relasjoner knyttet til personen, ville man se klyngen der også - selv om det ikke vil vises i klyngen.

Dette ble rettet i versjon 1.21.0.

Arbeidsprosess

Rettelse i klinikermelding

I gammel versjon hvis man trykte på send klinikermelding ved registrering av personprofil ble klinikermelding sendt - men ikke logget i notat på grunn av at personprofil ikke var lagret enda.


Dette er rettet ved å fjerne knappen for å sende klinikermelding før personprofilen er registrert - den vil nå kun vises i persondashbordet - etter du har trykt på: Lagre og fortsett.

Arbeidsprosess