Release notes version 1.23.0

Redigeringsmuligheter i innreise og duplikat program.

Det er i ny versjon fjernet muligheter for å redigere personprofil og steget som heter innreiseinformasjon

Arbeidsprosess

Se avsluttede oppfølginger

Tidligere kunne man ikke se at en person har vært registrert i enten nærkontaktregistrering eller indeksregistrering hvis den registreringen var avsluttet

I ny versjon får du se hvilke oppfølginger som er pågående og hvem som er avsluttet - Dette er for å kunne kartlegge om en tidligere indeks som senere har blitt nærkontakt skal unntas fra karantene eller ikke.

Arbeidsprosess