Release notes 1.3.1

Sak #33 og #34 Klynger

Klyngeprogrammet kjøres ut i denne versjon.
Programmet vil vises under programlisten og på legg til i relasjoner:NB: Hvis feltet “Tilknytt person til Klynge” dukker ikke opp i relasjonsmenyen, du bør kjøre en nettleserbufferrens. Klikk på menyen og derreter på “Nettleserbufferrens” knapp. Velg “select all” og så “clear”. Nå kan du fortsette å bruke “Tracker Capture”

Antall personer i isolasjon, karantene og oppfølging

Det var en feil med siste dag i isolasjon. Hvis en person hadde siste dag i isolasjon 25.10 så gikk indeks ut av isolasjon den 25.10 i stedet for at det vises til og med den 25.10.
Dette er nå rettet i ny versjon. Gjelder dette dashbordelement:

Sak #47 og #163 Flere potensielle smittesteder

I gammel versjon kunne man bare legge inn ett smittested.

I ny versjon kan man legge til opptil fem potensielle smittesteder. For å få opp et nytt smittested trykker man på boksen som er merket gult i bildet:

Sak #79 og #125 Nytt symptom

I forrige versjon ser symptomlisten slik ut:

Nå har vi lagt til tap av lukte- og smakssans

Utvidet visualisering av dashbordelement.

Dashbord antall personer i isolasjon, karantene og oppfølgning har fått utvidet til 15.11.2020

Koordinater på klyngeregistrering fra relasjon på en indeks

Vi oppdaget under relasjoner hvis vi velger tilknyttet en kjent klynge, får vi to koordinatfelter.

Vi har fjernet den nederste i ny versjon, fordi punkt på kartet er innebygd.
I en senere kodeendring vil punkt på kartet forflytte seg ned til der sted på kart