Release notes version 1.4.0

#111 Arbeidslister

Før så listeoversikten slik ut:

I ny versjon er tilpasset arbeidsliste endret til egendefinert liste:

#114 Fjernet knapper i profilregistreringsbildet

I gammel versjon hadde man knapp for: Lagre og legg til ny, og valg for å skrive ut skjema i registreringsbildet


I ny versjon er disse to fjernet

#117 Endret knapp i kartfunksjon

Fange opp knappen i kart er endret. Bildet under viser gammel versjon.


Slik ser det ut i ny versjon:

#118 & #168 Endret knapp for gjenåpning av en hendelse/registrering

Gjenåpne blir endret til rediger. Bildet under viser gammel versjon


I ny versjon ser det feks sånn ut, ettersom hvilken knapp man ser på.

#146 Ny kolonne i arbeidslistene

I gamle arbeidslister så du disse kolonnene:

I nye arbeidslister ser du innregistreringsdato.

#147 Navigasjonsendringer

Når du står på en indeks og trykker tilbake kommer du i gammel versjon alltid til listen: Indeksoppfølging i dag.

I ny versjon når du står inne på en indeks og trykker tilbake kommer du i ny versjon tilbake til den listen du sto i, feks alle under oppfølging.

#161 & #169 Endre knapp for å avslutte en oppfølging

I gammel versjon avslutter du en indeks ved å trykke fullfør:


I ny versjon, fullfører man og avslutter på samme knapp, deaktiver og utropstegnknappen er borte, og sletteknappen er bedre definert:

#162 Nummervisning i profilutdraget

I gammel versjon, i hendelsesbilde, ser man ikke telefonnummer i profilutdraget.


I ny versjon ser man dette i profilutdraget:


#167 Oversatt tekst

I søkefeltet kan man se en tekst som ikke er oversatt i gammel versjon:

 
I ny versjon er den oversatt:

#171 Beskrivelse av hver arbeidsliste

I gammel versjon ser man ingen beskrivelse i arbeidslistene hva de viser.
Det gjør man i ny versjon.
Her er ett utdrag fra ny versjon, med bedre detaljert tekst, når man holder datamus over en liste:
Dashbordelement: Antall personer i isolasjon, karantene og oppfølging

Indikator: Antall personer i isolasjon var endret i forrige uke da den viste feil data. Her ble det ved en feil lagt inn at kun de aktive registreringer skal vises.

I denne versjon er dette tatt bort så den viser alle avsluttede oppfølginger tilbake i tid også.

Dashbordelement: Antall personer med alvorlig helsetilstand under oppfølging

I gammel versjon er det satt opp slik:
Man ser i utdraget at man har 3 personer i isolasjon og en av dem har alvorlig helsetilstand.

Dette kan gi et feilaktig bilde, da det kan se ut som det er 4 indekstilfeller hvor en av dem har alvorlig helsetilstand. Mens det egentlig er bare tre indekstilfeller og en av de har alvorlig helsetilstand.

Dette er nå rettet i ny versjon:

Her ser man 2 indeks hvor en av dem har alvorlig helsetilstand.
I tillegg er perioden utvidet med en måned!


TISK RAPPORTERING:

Antall personer inneliggende med covid-19 i kommunale og private sykehjem og annen bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester på rapporteringstidspunktet

Her ble kun de med innsykningsdato telt med. Det vil si at de som er asymptomatiske ikke blir med i rapporteringen.
Dette er nå endret, så man ikke trenger å legge inn innsykningsdato, og det viser alle som er i isolasjon inneværende dag og fremover i tid.
Antall covid-19-syke personer som er hjemmeisolert eller isolert i annet egnet sted i kommunen på rapporteringstidspunktet.

Her ble kun de med innsykningsdato telt med. Det vil si at de som er asymptomatiske ikke blir med i rapporteringen.
Dette er nå endret, så man ikke trenger å legge inn innsykningsdato, og det viser alle som er i isolasjon inneværende dag og fremover i tid.

Oppfølgingsdato i nærkontaktsregistrering

I gammel versjon er oppfølgingsdato synlig i nærkontaktregistreringen. Denne er lite i bruk da kun karantene brukes. Og derfor har den blitt fjernet.


I ny versjon ser det slik ut:

Dataelement i nærkontaktregistrering.

I oppfølging av kontakten sto det før: Har du hatt koronavirus(Covid-19) infeksjon i år? (testet positivt for SARS-Cov2)

Denne er endret til: Har du hatt koronavirus (Covid-19) infeksjon i de siste seks måneder? (testet positivt for SARS-Cov2)