Release notes version 1.5.0/1.5.1/1.5.2/1.6.0/1.6.1

Sak #14 og #39 Folkeregisterintegrasjon

I gammel versjon fyller man inn alle data i profilregistrering på en person:

I ny versjon er det folkeregisteroppslag:

Alvorlig helsetilstand

I forrige versjon hadde man en avkrysning for alvorlig helsetilstand


I ny versjon er dette endret

På alle som hadde gammel boks avkrysset står det nå Ja på alvorlig helsetilstand.
På de som ikke har noe utfyllt her står det ingenting!

Sak #165 Nytt alternativsett under helsestatus

I forrige versjon ser alternativer for symptomer slik ut:


Og ved valg av Asymptomatisk er det forvirrende hvilket helseutfall man skal velge, da ingen passer til Asymptomatisk:


Dette har blitt endret i ny versjon for at det skal bli enklere for brukere å registrere riktig, da mange velger å registrere asymptomatiske som friske.

I ny versjon ser det slik ut:

Sak: #173 Fødselsnummer i nærkontakter

I ny versjon har Fødselsnummer kommet opp i nærkontaktregistrering:

Dette på grunn av folkeregisteroppslag!

Nytt Dashbord: 00. DHIS2 - Nyheter - Guider - Informasjon

Det har kommet et nytt dashbord som viser hvor du finner endringslogg og et utdrag av endringene fra endringslogg.
Etterhvert vil vi få inn flere guider, og nyttige linker.
Her vil vi gjerne ha litt innspill til hva dere trenger!

 

1.5.1

Feilretting: Dashbord

Nyhetsdashbordet inneholdt guider, som ikke ble med over. Dette er endret i versjon 1.5.1 slik at man har linker til guider og informasjon på KS.no

1.5.2

Feilretting: Sortering av demografiske datafelter

I versjon 1.5.0 og 1.5.1 oppdaget vi at sortering ved registrering av profil til indeks og nærkontakt er feil. Siden vi har folkeregisteroppslag i versjon 1.5.0 er det naturlig at fødselsnummer kommer høyt opp.
I de gamle versjonene fant man fødselsnummer midt i registreringen:

I versjon 1.5.2 kan man se at den har havnet øverst i profilregistreringen:


Dette gjelder også nærkontaktsregistrering fra både relasjoner og fra nærkontaktsregistreringsprogrammet.

1.6.0

Feilretting: Indikatorer/dashbordelementer

Dashbord: 04. COVID-19 Overvåking (sporing)

Vi fant feil etter endring fra avkrysningsboks på alvorlig helsetilstand til å ha Ja/Nei valg på denne. I gammel versjon greide ikke den ene dashbordelement å filtrere mellom de som har alvorlig helsetilstand og ikke. Det gjør den i 1.6.0.
Her er et utdrag av indikatoren:


Vi fant en feil på gjennomsnitt av nærkontakter. Den som viser tall for inneværende uke viser ingen tall:

I denne versjonen er det rettet opp:

Feilretting: Relasjoner i klyngeregistrering.

I gammel versjon når man registrerte relasjoner i en klynge måtte man oppdatere siden for at indeks/nærkontakt skulle komme opp i listen. Hvis man ikke gjorde det ville relasjonslisten se tom ut:

I denne versjon er dette rettet opp, og kommer frem i listen direkte ved registrering av en relasjon

Søkefunksjon

I søk i tracker capture så er det lagt opp spinner for å vise at programmet jobber med saken:

1.6.1

Endring i folkeregister

Lagt inn en melding hvis din kommune ikke har rettigheter til å hente data fra folkeregisteret:

For å hente data fra folkeregisteret må din kommune delegere rettigheter til KS. Se mer informasjon i endringslogg, eller kontakt oss på smittesporing@ks.no