Release Notes version 1.7.0

#18 Warnings

Gjennom hele registreringsprossessen er det nå lagt til en advarsel på de dataelementer som må fylles ut for å telle med på et dashbordelement. Hvis man ikke fyller ut disse kan dashbordelementer vise feil tall.

Advarselen vil se slik ut feks:

#44 Fylkesgrenser - Kommunegrenser - Kartlag

I denne versjon er det lagt inn fylkes- og kommunegrenser kartlag.

Dette kan du få opp ved å gå inn på Kartappen - ved å trykke på dashbordelementet som er kart og velge følgende:

Velg legg til lag:

Velg grenselag - og sett de valgte innstillingene før du trykker oppdater/opprett lag.

Du vil da se grensene på kart:

#48 Ekstra tekst i: Reisehistorikk innenlands

I gammel versjon ser det slik ut:

I ny versjon er det lagt inn en påminnelse at all reisehistorikk selv til nabokommune skal oppgis her.

#85 Endring av informasjonstekst

I gammel versjon ser informasjonsteksten slik ut:


I ny versjon har vi skrevet om, slik at vi ikke trenger å oppdatere denne teksten noe særlig mer, annet enn utover ønsker. På denne måten slipper man å kontrollere om det står riktig informasjon i tekstboksen.

#101 Kilder

Har lagt til tre linker i nyhetsdashbordet:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/?chapter=92513

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/?term=&h=1

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/smittesporing/?term=&h=1

#121 Yrkesliste og liste over eksponeringsteder

Yrkesliste ser slik ut nå:


Dashbord har fått nye elementer:

Listen over eksponeringssteder er oppdatert:

#154 Siste dato for isolasjon og karantene i arbeidslistene

I gammel versjon inneholder arbeidslistene disse kolonnene:I ny versjon har vi fått inn siste dato for isolasjon og karantene i arbeidslistene:


Hvis du ikke får disse opp i listene dine i versjonen som kommer, så kan du trykke på knappen som er ringet rundt i bildet, og legge til kolonnen du har behov for.

Da kan du se registreringsdatoen og siste dato for isolasjon/karantene

#156 Innsykningsdato - navn endret

Endret navn på felt for symptomdato. I gammel versjon het det innsykningsdato:

Dette er nå endret til symptomstart:

#159 Endring i nærkontaktsregistrering - Profil

I gammel versjon kunne man ikke velge yrke på nærkontakt.
I denne versjon har vi satt inn denne funksjonen i nærkontakter, i tillegg til å skrive navn og adresse på arbeid, studie eller skole/barnehage sted.

#175 Dato for reise i utlandet

I gammel versjon ser det slik ut:


I ny versjon har vi lagt inn muligheten for å kartlegge dato fra og til på reisen.

#181 Dele opp innlagt på sykehus/sykehjem

I gammel versjon ser det slik ut:

I ny versjon er valgene oppdelt:

Og det er lagt opp et nytt dashbordelement for innlagt på sykehus, samtidig som følgende dashbordelementer er endret på.

Beskrivelse av hvert dashbord

I ny versjon har vi lagt inn kravene for hvert dashbordelement for at hvert element skal vise riktige data.
Beskrivelse av hvilke felter i registreringen som må fylles ut finner du ved å trykke på de tre prikkene i et dashbordelement:


Trykk på: Vis tolkninger og detaljer:

Da vil du se beskrivelsen under:

Dette vil være nyttig hvis man ser at dashbordelementet ikke stemmer overens med alle som ligger i Tracker Capture appen.

Utvide tidsperiode på dashbordelement:

1. Antall personer i isolasjon, karantene og oppfølging

Grafen viser nå fra 01.09.20 til 31.12.20


2. Antall personer med alvorlig helsetilstand under oppfølging

Grafen viser nå fra 01.09.20 til 31.12.20.