Release notes version 1.9.0

Selvregistrering

I ny versjon blir selvregistrering tilgjengelig.
Man registrerer en indeks i FIKS smittesporing, og etterpå kan man sende en link hvor indeks selv kan gå inn å registrere sine nærkontakter, disse kommer da direkte inn på relasjonslisten til indeks, og blir klare for oppfølging. Her er et utdrag over hvordan det vil se ut:

#42 Prøvesvar

I denne versjon får vi også inn prøvesvar. Løsningen per nå vil virke slik at man har en knapp for å vise prøvesvar direkte fra FIKS smittesporing, og man må manuelt registrere testresultat.
Prøvesvar kan du finne ved registrering av personprofil:


Eller inne i registreringsdashbordet til personen:

Oversikten over prøvesvar vil se slik ut:

#159 - Nærkontakter under relasjoner, visning av gjeldende og tidligere nærkontakter

I gammel versjon er det ikke mulig å se hvem av nærkontaktene i relasjonslisten som fortsatt er gjeldende nærkontakter, og hvem som er tidligere nærkontakter.
Du ser kun at det er nærkontakter i listen, og om de er i samme husstand o.l.I ny versjon vil det kunne vises hvem som er ny og gammel nærkontakt av indeksen.

Det vil si at de nærkontakter det står inaktivt foran på er ikke i karantene lenger. Går du inn på nærkontakten vil du også se at det står inaktivt mot indekspersonen.

#174 - Automatisk oppretting av helsestatus, basert på siste dag i isolasjon

I gammel versjon må man selv planlegge en fremtidig helsestatus, for at indeks, eller nærkontakt skal dukke opp i listen for oppfølginger i dag.
Det kom ønske om at man ønsket at alle som har siste dato for isolasjon/karantene inneværende dag skal automatisk hoppe over i arbeidslistene for oppfølging i dag.


Dette var ikke mulig å få til, men vi har laget en jobb som oppretter en fremtidig helsestatus basert på dato for siste isolasjon/eller karantene dag.
Det vil se slik ut som over, uten at bruker trenger å gjøre noe ekstra, det vil dukke opp automatisk. Da trenger man ikke å gjøre noe mer før 14.12 kommer. Da vil person automatisk hoppe over i listen for oppfølging i dag.

#180 - Koronahotell

I ny versjon kan man krysse av for koronahotell i registreringen:


Og som et dashbordelement - teller alle som er på koronahotell.

#185 - Deling på tvers av kommuner

Det har aldri vært mulig å overføre en person fra en kommune til en annen, da vi har hatt litt utfordringer i forhold til å holde oss innenfor lover og regler.

Men nå er det løst.

Nå vil man kunne se en knapp øverst i bildet på en person, som heter overfør ansvar.

Trykker man på denne får man valgt mellom alle kommuner som bruker FIKS smittesporing.


Per nå er det ingen varsling på nye indekser/nærkontakter, man må ringe til kommunen og si at det kommer en ny person i lista.

Det skal også finnes en liste der man ser hvem man har overført. Den ser du her:

Her vil de personer som en kommune har overført til en annen kommune ligge i liste i eget program som heter Overføringshistorikk.

Personer som blir overført til en annen kommune vil heller ikke vises i dashbordelementene, den vil komme over til dashbordelementene til ny kommune. Slik at statistikker og tall blir riktige.


Merk: Det går ikke an å overføre til kommuner som bruker Remin enda.

#198 - Innregistreringsdato - feilretting

I gammel versjon hvor man har en nærkontakt, denne var registrert inn først den 27.11.20, og den 30.11.20 testet kontakten positivt for Covid-19. Da må den over i indeksprogrammet. Det ble avdekket at datoen blir hengende igjen for registrering av person inn i systemet, i stedet for at person får ny dato (altså dato for når kontakt ble til indeks).

Man får registrere riktig. Men i arbeidslistene er det gammel dato som vises. Se under:
Nærkontakt registrert:


30.11.20 - testet positivt:


Bytter programmet mens man står på person:

Legg til ny:


Her ser man at registreringsdato i indeksprogram er 30.11.20Men man ser i arbeidslistene at dato henger igjen fra førstegang registrering


I ny versjon skal dette være rettet så, ny dato faktisk blir den som du registrerer, den dagen du legger inn person i indeksprogrammet. Her i dette eksempelet skal det være den 30.11.20

I rettelsen ser det slik ut.
En nærkontakt registrert den 03.11.20 blir den 09.12.20 en indeksperson da den tester positivt for covid19.

I gammel versjon ville denne datoen som vist i bildet fulgt med til indeksprogrammet, men dette er rettet, og kommer nå opp med ny dato i indeksprogrammet.