Fiks-plattformen

KS Fiks er en felles tjenesteplattform for norske kommuner og fylkeskommuner. Formålet med FIKS-plattformen er å hjelpe kommuner og fylkeskommuner med å digitalisere sine tjenester raskere, øke kvaliteten på tjenestene og digitalisere for lavere kostnader.
Plattformen består av tre hoveddeler:

min.kommune.no

Dette er hjemmet for innbyggerrettede tjenester på Fiks-plattformen. I dag tilbys flere tjenester. De fleste er drevet av søkemotoren Fiks Innsyn. Det vil komme flere tjenester forløpende på min kommune.

forvaltning.fiks.ks.no

Her finnes tjenester som retter seg mot kommuneansatte og andre som skal administrere eller bruke applikasjoner som Fiks tilbyr. Her finnes i dag Fiks Konfigurasjon, men andre tjenester vil raskt komme til.

api.fiks.ks.no

Dette er api-laget for Fiks-plattformen. Her finner du webservicer i form av REST-api-er som leverandører, kommuner og andre offentlige virksomheter kan bruke for å integrere mot tjenestene som tilbys på Fiks. Alle tjenester på plattformen er tilgjengelige her, også de som driver minside.kommune.no. Dette gjør at kommuner kan integrere maskin-til-maskin med disse hvis de ikke ønsker å bruke web-frontenden som KS har utviklet.

Api-spesifikasjoner finner du lenket fra den enkelte tjeneste, se “tjenester” eller “tjenester under utvikling”.

fiks oversikt