Fullmakt

Tjenesten gjør det foreløpig mulig å hente fullmakter for organisasjoner, samt navn for autentisert bruker.

Endepunkter (api-spec)

For alle endepunktene hentes autentisert bruker fra access token i “Authorization”-headeren på requesten. Dette tokenet må være utstedt av ID-porten.

Meg

Forsøker å hente informasjon om autentisert bruker fra Altinn. Det eneste som hentes i dag er navn. Dersom personen ikke finnes returneres en respons med blankt navn.

Alle

Henter alle organisasjoner som autentisert bruker har rollen “Post/arkiv” eller “Kommunale tjenester” for i Altinn. Listen vil også inneholde en fullmakt for autentisert bruker, med navn satt dersom personen ekisterer i Altinn.

Autoriser for organisasjon

Sjekker om autentisert bruker har rollen “Post/arkiv” eller “Kommunale tjenester” i Altinn på organisasjonen med organisasjonsnummeret som sendes inn.

Organisasjonsnummer kan sendes inn som query parameter “orgno”, eller i HTTP-header med navn “OnBehalfOf”. Førstnevnte brukes dersom begge er satt.