Kodeeksempel .Net

Eksempel på Soap integrasjon: kodeeksempel

Klient api til rest servicen, laget av dibk: https://bitbucket.org/dibk/ftpb-svarut-client/src/master/