Maskinporten

Ta i bruk maskinporten

For å ta i bruk maskinporten må man gjøre følgende:

 • Avtale med Digdir om bruk av maskinporten
 • Virksomhetssertifikater for test- og produksjonsmiljøet
 • Sendt e-post til fiks-utvikling@ks.no hvor dere informerer om at det er inngått en avtale med Digdir om bruk av maskinporten og hvilket organisasjonsnummeret det gjelder
 • Opprett maskinporten-klient hos Digdir

Les videre for beskrivelser om hvordan man kan få dette på plass.

Godkjenne bruksvilkår for bruk av maskinporten

En må først ha godkjent bruksvilkår hos Digdir. Det har de fleste kommuner: https://samarbeid.digdir.no/digital-postkasse/bruksvilkar-offentlige-kunder/70

Virksomhetssertifikat

Man må ha virksomhetsertifikat fra Commfides eller Buypass. Test sertifikat for test og vanlig for produksjon. Husk å registrere virksomhetssertifikat med samme organisasjonsnummer som man vil bruke hos maskinporten og eventuelt tjenster hos KS som f.eks. Fiks-Protokoll og Fiks-IO.

Opprette maskinporten-klient

 • Husk å sende e-post til fiks-utvikling@ks.no med organisasjonsnummeret. Det er mulig å fullføre opprettelsen av maskinport-klient uten at dette er på plass, men det må etterregistreres for å få klienten til å virke på Fiks-plattformen.

 • Gå til https://sjolvbetjening.samarbeid.digdir.no/

 • Logg inn

 • Velg “Gå til integrasjoner”, for ver2 for test. Produksjon for prod. Idporten

 • velg “Ny integrasjon” Idporten

 • Sett Integrasjon for: for egen virksomhet -> integrasjonstype = maskinporten, -> velg scopes, Der skal du se ks:fiks i lista.

 • client_name: til et navn som passer

 • Digdir-tjeneste: Maskinporten (for personinnlogging må du kontakte idporten@difi.no)

 • legg til scopes: ks:fiks ( Vises ikke dette har vi ikke fått korrekt org.nr fra dere, send det til fiks-utvikling@ks.no)

 • grant_types: urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer må være valgt

 • token_endpoint_auth_method: private_key_jwt Idporten

 • lagre -> Da får du client_id. Idporten

 • Hvis du skal ha personinnlogging med ks:fiks scope må du sende en henvendelse til servicedesk@digdir.no