API: Versjonsoversikt

REST API for forsendelser

Det kommer ikke ny funksjonalitet for SOAP-servicen etter V11. Nye endringer og features vil komme i REST-servicene. Dersom JSON-strukturen bli forandret vil det komme en ny versjon av servicen. Alle implementasjoner må takle at det kan legges til nye JSON-felt, og at eksisterende ikke-obligatoriske felt kan forsvinne.

Versjon Status Endringer
REST V1 Deprecated
 • Funksjonaliteten i V11 flyttet til http/json basert api.
REST V2 Stabil
 • Benytter Fiks integrasjonsautentisering og Maskinporten
 • Endepunkter gruppert slik at de kan versjoneres hver for seg

SOAP API for forsendelser

For utsending av forsendelser via KS-SvarUt kan man benytte en SOAP basert web-service. Denne servicen mottar forsendelsen og relevante metadata, og besørger videre ekspedering via elektroniske meldingstjenester eller vanlig post.

For å sikre bakoverkompabilitet versjoneres servicen. Når grensesnittet endres deployes en ny versjon slik at eksisterende klienter selv kan velge når de ønsker å ta i bruk ny versjon. Se tabell under for hvilke versjoner som til enhver tid er støttet. Hver versjon dokumenteres separat. Deprecated bør ikke brukes i nye integrasjoner.

Kall mot SvarUt, timer ut hvis de tar mer enn 15 minutter. Derfor kan det være lurt å ha timeout på tilkoblingen som er lenger enn dette. Da får avsender ikke timeout uten at den er initiert av SvarUt. Ellers kan avsender risikere å ikke få forsendelseID på forsendelser som har gått ok.

Versjon WSDL Status Endringer
ForsendelseServiceV1 Fjernet
ForsendelseServiceV2 Fjernet
 • Støtte for mottakeradresse ihht NOARK5 (inkl. Land)
 • Ny metode for å hente historikk for en spesifikk forsendelse
 • Kun digital levering (dvs. dokumenter som ikke skal til print)
 • Støtte for giroark i forsendelse
 • Ny metode for å sette status lest fra eksternt system
ForsendelseServiceV3 Fjernet
 • Støtte for lenker i forsendelser
 • Støtte for metadata til bruk i automatisk import service
ForsendelseServiceV4 WSDL Deprecated
 • Støtte for krypterte forsendelser
 • Utvidede metadata til bruk i automatisk import service
 • Støtte forsendelser som krever nivå4-innlogging
ForsendelseServiceV5 WSDL Deprecated
 • Kan fylle ut SvarSendesTil for å gi informasjon om hvem svar på forsendelsen skal sendes til. Dette blir brukt som avsenderadresse på postlagt brev også.
 • Kan spesifisere om dette er et svar på en tidligere forsendelse.
 • Lagt til dokumentType for å si hvilken type forsendelse dette er(blir renamet til forsendelseType i v7)
 • Eksternref en id som kan brukes til å finne forsendelser
ForsendelseServiceV6 WSDL Deprecated
 • Kan legge med svar på forsendelse link, slik at mottaker kan svare på forsendelsen.
 • Søke opp forsendelseid basert på eksternref
ForsendelseServiceV7 WSDL Deprecated
 • dokumentType heter nå forsendelsetype
 • Støtte for Digdir sin signeringstjeneste. Beskrivelse av Signeringstjeneste
ForsendelseServiceV8 WSDL Deprecated
 • dokumentType lagt til på hver fil. Denne er tilgjengelig i Svarinn.
 • Kan hente liste med mottakersystem for et orgnr
 • Kan hente forsendelseTyper som kan brukes i SvarUt
ForsendelseServiceV9 WSDL Deprecated
 • Hente ut signeringshistorikk på en forsendelse
 • Dokument har fått ekskluderesFraPrint, da er ikke filen med i print av forsendelsen. Brukes typisk til filer som kun er interesange om forsendelsen lastes ned digitalt. Xml, lyd, video filer osv.
ForsendelsesServiceV10 WSDL Deprecated
 • Ny operasjon: retrieveDokumentMetadata. Denne er lagt inn for å kunne hente ut informasjon om bl.a. hvor dokumentet kan lastes ned og eventuelt lenke til signeringsoppdrag.
 • Endret operasjon: setForsendelseLestAvEksterntSystem. Denne er oppdatert til å ta imot objekt av type LestAv.
 • Endret operasjoner: retrieveForsendelsesStatus og retrieveForsendelsesStatuser, begge returnerer nå samme modell-objekt (ForsendelsesStatus). Sistnevnte operasjon har pakket resultatet i en liste.
 • Forsendelsesid og organisasjonsnummer er kapslet inn i egne typer.
 • Modell-objektet StatusResult heter nå ForsendelsesStatus. Gamle ForsendelseStatus heter nå Status og blir returnert som en del av ForsendelsesStatus.
 • Modell-objektet Brevpost er ikke lenger i bruk og er fjernet.
 • Modell-objektet PrintKonfigurasjon heter nå UtskriftsKonfigurasjon.
 • Alle modell-objektene er oppdatert til å bruke camelCase på felt og attributter.
ForsendelsesServiceV11 WSDL Deprecated
 • EksponertFor, kan gjør forsendelse tilgjengelig for andre enn mottaker. Brukes av edialog for å tilate innsender å laste ned filene.

Nedlasting av forsendelser direkte til sakssystem

Sakssystemer kan kalle SvarUt for å laste ned forsendelser direkte via REST API.

For å sikre bakoverkompabilitet versjoneres servicen. Når grensesnittet endres deployes en ny versjon slik at eksisterende klienter selv kan velge når de ønsker å ta i bruk ny versjon. Se tabell under for hvilke versjoner som til enhver tid er støttet. Hver versjon dokumenteres separat.

Dokumentasjon Status Endringer
MottaksService V1 REST Stabil NA