Tjenester

I menyen til venstre finner du oversikt over tjenestene som vi tilbyr på fiks plattformen. Noen tjenester er gruppe tjenester som inneholder tjenester som tilhører samme kategori av tjenester. Det er spesielt ved signering av tjeneste vedlegg at dette gjør deg gjeldende da gruppetjenesten fungerer som tjenestevedlegg for alle tjenestene i gruppen.