API: SvarInn REST

Her beskrives funksjonalitet for Mottaksservice V1. For å sikre bakoverkompatibilitet for klientene så vil denne versjonen ikke endres.

Tilgang

Tjenesten bruker HTTP Basic autentication med brukernavn og generert service-passord. Mottakersystem opprettes av KS-SvarUt administrator og service-passordet genereres av person med tilgang via mottakersystem-siden. Dersom autentiseringen feiler returneres HTTP-status 401 Unauthorized, og ukjent URL gir HTTP-status 404. Detaljerte feilmeldinger følger også ved feil.

Tjenester

Forsendelser er tilgjengelig for direkte import til sakssystem i uendelig tid. Dersom forsendelsene markeres som permanent import feil går forsendelsene videre i det normale løpet med varsling i Altinn og til slutt printing. Etter 2 timer vil det bli sendt varsel mail om manglende import 3 ganger om dagen.

Tjenestene er tilgjengelige via:

Miljø Base URL
Test https://test.svarut.ks.no/tjenester/
Prod https://svarut.ks.no/tjenester/

Endepunkter og modeller er definert i OpenAPI-spec:
OpenAPI SvarInn V1 (Åpne i swagger editor)

Kryptering

Alle forsendelser som lastes ned via SvarInn er kryptert. For at dette skal fungere må den offentlige nøkkelen dere ønsker å bruke lastes opp til mottakersystemet i SvarUt med nivå 4-innlogging. Den private nøkkelen må være tilgjengelig i systemet som skal laste ned forsendelsene, slik at disse kan dekrypteres. I begge eksemplene under er disse filene kalt henholdsvis public.pem og privatekey.pem, og blir generert med en gyldighet på 99999 dager.

Unix

For å generere RSA nøkkelpar med OpenSSL kan følgende kommando brukes:
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout privatekey.pem -out public.pem -days 99999

Windows

For windows kan man for eksempel laste ned denne OpenSSL-implementasjonen: https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout privatekey.pem -out public.pem -days 99999 -config c:\<opensslinstallmappe>\bin\openssl.cfg