Signeringstjeneste

Aktivering

Avtale om bruk av signeringstjenesten må gjøres med Digdir og forutsetter at dere allerede har avtale om SDP. Når avtalene er inngått må dere aktivere tjenesten inne på konfigurasjon under SDP-fanen.

API

Bruker operasjonen sendForsendelse, i ForsendelseServiceV7 eller senere.

Følgende eksisterende felter må fylles ut:

  • /sendForsendelse/forsendelse/krevNiva4Innlogging - Angir hvilket nivå som skal brukes på signeringen
  • /sendForsendelse/forsendelse/svarSendesTil[@Type=organisasjon]/orgnr - Organisasjonsnummer til enhenten som skal ha det signerte dokumentet i retur
  • /sendForsendelse/forsendelse/mottaker[@Type=privatPerson]/fodselsnr - Fødselsnummer på mottaker av signeringsoppdraget

Følgende nye felter må også fylles ut:

  • /sendForsendelse/forsendelse/signeringUtloper - Angi hvor lenge signeringsoppdraget er gyldig, minimum 1 dag.
  • /sendForsendelse/forsendelse/signaturtype - Velge mellom autentisert eller avansert signering.
  • /sendForsendelse/forsendelse/dokumenter/skalSigneres - Markere ett dokument som inngår i signeringsoppdraget

Via send forsendelse

Brukergrensesnittet er oppdatert slik at man kan markere et dokument og angi utløpsdato.

Sekvensdiagrammer

Fra fagsystem via Svarut til innbygger

alternative text

Innføringen av signeringsoppdrag gir ingen endringer i oppførsel utover validering. Varslig vil gå ut til Altinn eller SDP dersom innbygger ikke har reservert seg. Dersom innbygger ikke har åpnet Altinn innen lesefristen vil brev gå ut i posten.

Innbygger kan signere elektronisk frem til gyldigheten på signeringsoppdraget utløper, selv om brevet er sendt i posten.

Fra innbygger via Digipost og Svarut til fagsystem

alternative text

Innbygger logger på Altinn/SDP og trykker på signeringslenken som er oppgitt i meldingen. Dette er en lenke til Svarut. Svarut vil validere og sjekke at det er et gyldig signeringsoppdrag.

Innbygger får opp dokumentet og kan velge mellom å signere eller avvise. Dersom innbygger signerer opprettes det en ny forsendelse til det organisasjonsnummeret som er oppgitt i forsendelsen.

Dersom innbygger avviser oppdraget vil oppdraget ikke være mulig å signere på nytt. Dersom innbygger avbryter (lukker nettleser e.l.) er det likevel mulig å signere gitt at gyldigheten på signeringsoppdraget ikke er utløpt.

Oppdragsgiver vil bare få forsendelse i retur dersom mottaker signerer forsendelsen og kan sjekke status på om oppdraget er avvist.