Fiks prøvesvar

Kort beskrivelse

Tjenesten er laget for å tilgjengeliggjøre Covid19 prøvesvar for smittesporere i kommunene.

Tilgjengelige grensesnitt

Grensesnitt Støtte
Web portal Nei
Maskin til maskin Api-spec

Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten er et api hvor smittesporer kan spørre etter prøvesvar basert på:

  • et fødselsnummer/dnummer
  • en kombinasjon av fornavn/etternavn/kjønn/fødselsdato/prøvetidspunkt
  • hente ut prøvesvar for egen kommune

Brukeradministrasjon og tilgangsstyring

Autentisering skjer ved hjelp av en IntegrasjonPerson-mekanismen beskrevet her Merk at token som sendes med må være et personlig HelseID-token.

Kommunen må også gi tilgang til applikasjonen sin integrasjon samt alle sluttbrukere som skal kunne hente prøvesvar på Fiks forvaltning.

Sikkerhet

Kommunikasjonen vil være kryptert med TLS. Autentisering med HelseID og Fiks integrasjon.

Endepunkt (api-spec)

For alle endepunktene hentes autentisert bruker fra access token i “Authorization”-headeren på requesten. Dette tokenet må være utstedt av HelseID med aud-verdier ks:fiks og fhi:labdatabase scope-verdier fhi:labdatabase/fiks fhi:personoppslag/api ks:fiks/labdatabase helseid://scopes/hpr/hpr_number helseid://scopes/identity/pid ks:fiks/labdatabase og nivå 4.