Fiks del dokument

Kort beskrivelse

Fiks del dokument er en felleskomponent som brukes i flere av Fiks tjenestene. En typisk oppgave for Fiks SMS komponeneten er når kommunalt ansatte ønsker å dele dokumenter på en sikker måte med kryptering.