KS læring

Kort beskrivelse

KS læring er en plattform som tillater kommunene å lage, dele, arrangere og gjennomføre kurs. Plattformen er basert på Moodle.

Tilgjengelige grensesnitt

Grensesnitt Støtte
Web portal Ja
Maskin til maskin HR API (Gammel integrasjonsløsning)

Beskrivelse

KS læring

Integrasjon mot HR API

Single sign on