Fiks plan

Tjenesten er under utvikling/testing/pilotering

Fiks Plan er en asynkron protokoll over Fiks IO eller andre transportmekanismer med meldinger på json-format. For implementasjonseksempler, brukerhistorier og teknisk dokumentasjon les mer i wiki på github repoet gi-plan.

Meldinger

Hver melding består av en zip fil ASIC-E som inneholder payload.json og eventuelle tilhørende vedlegg. Hver melding kan ikke overskride 5GB.

.NET bibliotek og prosjekter

Prosjekter og evt nuget pakker:

Type Nuget Github
Json skjema og spesifikasjonen - https://github.com/ks-no/fiks-plan-specification
Modeller basert på spesifikasjonen https://www.nuget.org/packages/KS.Fiks.Plan.Client https://github.com/ks-no/fiks-plan-client-dotnet
Wiki, modeller og eskempelklient - https://github.com/ks-no/gi-plan
Fiks protokoll validator - https://github.com/ks-no/fiks-protokoll-validator

Json skjema

Finnes i repoet: https://github.com/ks-no/fiks-plan-specification Det kommer ny nuget pakke som bygges på denne spesifikasjonen.

Wiki og eksempelklient

Her finnes Wiki, issues og eksempelklient for denne protokollen. For dokumentasjon se i dette repoet.

Modeller basert på spesifikasjonen

Produserer en nuget pakke som kan brukes for modeller og som leverer json skjema. Denne skal fases ut og erstattes av en ny som henter og bygger modellene basert på spesifikasjons prosjektet.

Fiks protokoll validator

Dette er en applikasjon som kjører i KS sitt testmiljø. Med denne kan man teste protokollene mot sitt eget arkiv-testmiljø ved å sende ferdige meldinger med statisk json innhold til den aktuelle FIKS-IO kontoen.