SvarUt

Kort beskrivelse

KS FIKS meldingformidler er en sentralisert løsning som formidler dokumenter mellom avsender og mottaker via ulike kanaler. Kommuner og andre kan benytte KS FIKS plattform. SvarUt benyttes for utgående post, mens SvarInn benyttes for innkommet post.

Edialog er grensesnittet som tilbys innbygger for å fylle ut et skjema som skal returneres til kommunen.

Tilgjengelige grensesnitt

Grensesnitt Støtte
Web portal Ja
Maskin til maskin Apier

Beskrivelse av tjenesten

SvarUt er en tjeneste som tilbyr et grensesnitt for aktørene i en digital dialog mellom kommune og innbygger.

Teknisk oversikt skisse

alternative text

Konfigurasjon av Svarut

Konfigurasjon av SvarUt

IPer

Hvis dere må åpne i brannvegg ligger svarut bak disse ipene:

SvarUT-Test SvarUT-PROD
137.221.25.65 137.221.25.66
137.221.28.65 137.221.28.66