Konfigurasjon av SvarUT

Konfigurasjon av SvarUt

Etter at det er signert avtale med KS om bruk av SvarUt oversendes en veiledning i konfigurasjon av tjenesten:

Konfigurasjon av SvarUt

Informasjon på nettstedet https://ksdif.no er beregnet på kommuner og andre virksomheter som har tegnet avtale om bruk av SvarUt.