Konfigurasjon av SvarUT

Konfigurasjon av SvarUt

Etter at det er signert avtale med KS om bruk av SvarUt oversendes en veiledning i konfigurasjon av tjenesten:

Konfigurasjon av SvarUt

Informasjon på nettstedet https://svarut.wordpress.com er i beregnet på kommuner og andre virksomheter som har tegnet avtale om bruk av SvarUt. Informasjon om tilgang finnes på https://svarut.ks.no/hjelp/.