Sikkerhet

Generelt om forsendelser

  • Forsendelser kan, men må ikke, krypteres før de sendes inn til SvarUt
  • Forsendelsesfiler lagres kryptert på SvarUt sine servere
  • Forsendelsesfiler dekrypteres i det mottaker laster ned filen, med mindre det er e
  • Forsendelser som lastes ned direkte til mottagende (svarinn) dekrypteres før de blir importert til sakssystemet, men overføres kryptert.
  • Forsendelsesfiler som blir lastet ned av mottaker dekrypteres ellers i det de overføres til mottaker.

Forsendelser på nivå 4

Det er nå mulig å sende forsendelser som inneholder sensitive persondata via SvarUt (ikke gradert informasjon). Dette kan være brev som sendes fra sikker sone.

  • En nivå 4-forsendelse må krypteres hos avgivende system før den sendes til SvarUt. Forsendelsen behandles på samme måte som alle andre forsendelser og forsendelsesfilen vil lagres kryptert på disk.
  • Ingen andre enn mottaker har tilgang til forsendelsesfilen (heller ikke superadministratorer eller lokale administratorer hos avsender).