Fiks SMS

Kort beskrivelse

Fiks SMS er en felleskomponent som brukes i flere av Fiks tjenestene. En typisk oppgave for Fiks SMS komponeneten er utsendelse av tekstmelding til innbyggere i kommunen som har til formål å få innbygger til å utføre en handling. Dette kan være alt fra informasjon om at byggesaken er ferdig til å varsle om flom eller nedetid for vanntjenester.