Fiks SMS

Kort beskrivelse

Fiks SMS er en felleskomponent som brukes i flere av Fiks tjenestene. En typisk oppgave for Fiks SMS komponeneten er utsendelse av tekstmelding til innbyggere i kommunen som har til formål å få innbygger til å utføre en handling. Dette kan være alt fra informasjon om at byggesaken er ferdig til å varsle om flom eller nedetid for vanntjenester.

Bruk av Fiks SMS

Swagger-dokumentasjon: https://editor.swagger.io/?url=https://developers.fiks.ks.no/api/varsling-sms-api-v2.json

For å sende enkel SMS: POST /varsling/api/v2/sms/{kontoId}/send

{
 "tekst": "string",
 "fnr": "08956609002",
 "telefonnummer": "string"
}

For å sende batch SMS på opptil 1000 mottakere: POST /varsling/api/v2/sms/{kontoId}/sendBatch

{
 "telefonnummere": [
  "string"
 ],
 "tekst": "string"
}

For å gjøre oppslag i Kontakt- og reservasjonsregisteret på opp til 1000 fødselsnummer: POST /varsling/api/v2/sms/{kontoId}/oppslag

[
 {
  "fnrOrgnr": "string",
  "telefonnummer": "string",
  "telefonnummerStatus": "GYLDIG"
 }
]