Fiks SMS

Kort beskrivelse

Fiks SMS er en felleskomponent som brukes i flere av Fiks tjenestene. En typisk oppgave for Fiks SMS komponeneten er utsendelse av tekstmelding til innbyggere i kommunen som har til formål å få innbygger til å utføre en handling. Dette kan være alt fra informasjon om at byggesaken er ferdig til å varsle om flom eller nedetid for vanntjenester.

Bruk av Fiks SMS

Steg 1

Fiks melding tjenesten må tas i bruk. Les mer om avtaler og å ta i bruk tjenester her.

Steg 2

Deretter må det opprettes en konto det skal sendes SMS med. Dette gjøres inne på Fiks Konfigurasjon grensesnittet ved å finne kortet for Fiks Melding. fiks_sms Klikk så videre på “Konfigurer SMS-kontoer”. fiks_sms Merk at for å opprette en konto må man være tjenesteadministrator (en administrator for organisasjonen eller en som har blitt tildelt administrator på Fiks melding).

Klikk på “Opprett Konto”.

fiks_sms

Fyll inn feltene som vist på bildet.

fiks_sms

Steg 3

Etter at en konto er opprettet må det legges til en eller flere brukere på kontoen.

fiks_sms

fiks_sms

Steg 4

For å sende SMS med kontoen velger man følgende kort i Fiks Forvaltning grensesnittet og så kontoen man har blitt tildelt tilgang på.

fiks_sms

Så kan man opprette en ny utsendelse

fiks_sms

For å legge til mottakere kan det lastes opp et excel ark eller så kan de legges til manuelt.

fiks_sms

Alle mottakere må ha gyldig telefonnummer gitt enten fra bruker eller gjennom oppslag på fødselsnummer mot Kontakt- og reservasjonsregisteret før utsendelsen kan sendes.

Bruk av Fiks SMS gjennom API

For å sende SMS via API må en SMS konto opprettes som over, men det må lages en integrasjon (les mer om integrasjoner her) på kontoen.

fiks_sms

fiks_sms

Når man har vært gjennom wizarden for opprettelse av integrasjon må den gis tilgang, og så skal denne brukes for kall til APIet definert i https://editor.swagger.io/?url=https://developers.fiks.ks.no/api/varsling-sms-api-v2.json

For å sende enkel SMS: POST /varsling/api/v2/sms/{kontoId}/send

{
 "tekst": "string",
 "fnr": "08956609002",
 "telefonnummer": "string"
}

For å sende batch SMS på opptil 1000 mottakere: POST /varsling/api/v2/sms/{kontoId}/sendBatch

{
 "telefonnummere": [
  "string"
 ],
 "tekst": "string"
}

For å gjøre oppslag i Kontakt- og reservasjonsregisteret på opp til 1000 fødselsnummer: POST /varsling/api/v2/sms/{kontoId}/oppslag

[
 {
  "fnrOrgnr": "string",
  "telefonnummer": "string",
  "telefonnummerStatus": "GYLDIG"
 }
]