Fiks klinikermelding

Kort beskrivelse

KS har sammen med Folkehelseinstituttet (FHI) utviklet et API som gjør det mulig å sende MSIS klinikermelding direkte fra smittesporingsverktøyet eller EPJ til MSIS ved FHI. Tjenesten heter Fiks klinikermelding. API-et vil bli tatt i bruk av Fiks smittsporing så snart som mulig, og er tilgjengelig for kommuner som benytter andre løsninger til smittesporing enn de nevnte.

Tilgjengelige grensesnitt

Grensesnitt Støtte
Web portal Nei
Maskin til maskin Api-spec

Brukeradministrasjon og tilgangsstyring

Autentisering skjer ved hjelp av en IntegrasjonPerson-mekanismen beskrevet her Merk at token som sendes med må være et personlig HelseID-token.

Kommunen må også gi tilgang til applikasjonen sin integrasjon samt alle sluttbrukere som skal kunne sende klinikermeldinger på Fiks forvaltning.

Sikkerhet

Kommunikasjonen vil være kryptert med TLS. Autentisering med HelseID og Fiks integrasjon.

Endepunkt (api-spec)

For alle endepunktene hentes autentisert bruker fra access token i “Authorization”-headeren på requesten. Dette tokenet må være utstedt av HelseID med aud-verdi ks:fiks, scope-verdi fhi:msisklinikermeldingapi/api, helseid://scopes/hpr/hpr_number helseid://scopes/identity/security_level helseid://scopes/identity/pid og nivå 3.