eDialog

Sikker innsending av brev fra innbyggere til organisasjoner via SvarUt. For å bruke eDialog bør man allerede ha tatt i bruk SvarUt og SvarInn. Dersom SvarInn ikke er konfigurert opp for organisasjonsnummeret som mottar meldingene vil disse bli sendt til Altinn.

Beskrivelse

Konfigurasjon av eDialog-mottakere skjer via https://forvaltning.fiks.ks.no under «Fiks melding»-tjenesten og «eDialog». Hver mottaker vil ha en SvarUt-konto tilknyttet seg som vil faktureres for alle meldinger som sendes inn.

eDialog med predefinert mottaker

Man kan lenke direkte til eDialog ved å bruke https://min.kommune.no/s/{organisasjonsnummer}. Man kan også bruke mottakerens fire bokstavers id i stedet for organisasjonsnummeret. Denne id’en kan finnes i konfigurasjonen for hver enkelt mottaker på https://forvaltning.fiks.ks.no/fiks-konfigurasjon/tjenester/melding/edialog/mottakere.

Svare på forsendelse ved bruk av eDialog

Beskrevet i SvarUt-dokumentasjon