Distribuerte pakker og klienter - risikovurdering

Kort beskrivelse

KS leverer pakker for Java og .NET gjennom henholdsvis Maven Central og nuget.org for flere av tjenestene våre. Eksempelvis Fiks-IO klient, Maskinporten klient og pakker til protokollene Fiks-Arkiv, Fiks-Plan osv.

Risikovurderinger

Det er gjort vurderinger og tiltak for å sikre pakkene som leveres. Risiko kan ligge i kompromitterte pakker i de sentraliserte repositories. Dette kan hende som resultat av:

 • Tredjepart laster opp kompromitterte pakker til Maven Central eller nuget.org som KS
 • At man har et kompromittert byggemiljø som leverer kompromitterte pakker
 • Avhengige pakker, tredjepart pakker, som følger med KS sine pakker er kompromittert og følger med ut med KS sine pakker

Tiltak

Felles

For å mitigere risiko for kompromitterte pakker til Maven Central og nuget.org gjøres følgende:

 • Byggeserver er beskyttet
 • Det brukes statisk verktøy som følger med på avhengigheter og manuell gjennomgang ved oppdateringer av pakkene
 • Sentral distribusjonstjener gjør automatiserte tester på pakken for å sjekke at den følger formelle krav før den blir gjort tilgjengelig

Maven

 • Alle pakker som skal distribueres til sentral maven distribusjonstjener signeres med egen GPG nøkkel eid av KS
 • Den private delen av GPG nøkkelen og passkey er lagret som credential på bygg server og er bare tilgjengelig for bygg-agenten når den skal publisere pakken
 • Pakkene lastes opp til egen konto på sentral distribusjontjeneste som har tilgang til namespace/groupId no.ks. Ingen andre kontoer vil kunne distribuere pakker under dette namespace (og underliggende namespace)

Nuget

For å mitigere risiko for kompromitterte nuget pakker til nuget.org gjøres følgende

 • Nuget pakker signeres med et eget codesign sertifikat som er koblet til KS sitt organisasjonsnummer
 • Opplasting til nuget.org gjøres vha codesign sertifikatet
 • Nuget pakkene på nuget.org er publisert med KS som eier
 • Kodesigneringssertifikat er trygt lagret på bygg server og blir kun tilgjengelig for bygg-agenten når den skal publisere pakken