Sette opp Azure AD

Fiks forvaltning - Oppsett i Azure AD

https://portal.fiks.ks.no/wp-content/uploads/2023/11/SBS_forvaltning.pdf

KS Læring - Oppsett i Azure AD

https://portal.fiks.ks.no/wp-content/uploads/2023/11/SBS_KSL.pdf