Fiks dokumentlager

Kort beskrivelse

Dokumentlager-tjenesten lar kommunen og andre Fiks-organisasjoner laste opp dokumenter. Ved opplasting autoriseres en eller flere personer og/eller organisasjoner for tilgang til dokumentet. Det er også mulig å laste opp dokumenter med en begrenset levetid, slik at det blir gjort utilgjengelig når denne tiden utløper.

En Fiks-organisasjon kan organisere sine dokumenter ved bruk av det som kalles kontoer. Alle dokumenter som lastes opp vil tilhøre en konto. Om man vil bruke en eller flere kontoer er helt opp til hver organisasjon. Kontoer administreres gjennom konfigurasjonsgrensesnittet, hvor man også finner statistikk for diskbruk, metadata for dokumenter, med mer.

Dokumentlageret vil bli benyttet av flere Fiks-tjenester: SvarUt, SvarInn, Digisos og Innsyn, men det kan også benyttes av en Fiks-organisasjons egne integrasjoner.

Tilgjengelige grensesnitt

Grensesnitt Støtte
Web portal Nei
Maskin til maskin Ja

Beskrivelse av tjenesten

Dokumentlageret fungerer på følgende måte:

 1. En laster opp metadata om dokumentet. Her spesifiseres blant annet hvem dokumentet skal eksponeres for, dokumentets levetid, osv.
 2. En laster opp dokumentdata
 3. Dokumentet blir tilgjengelig for alle som er autorisert til å se det
 4. Dokumentet kan bli utilgjengeliggjort og slettet av en av grunnene spesifisert under

Det er tre forskjellige måter et dokument kan bli slettet på:

 • Manuelt gjennom webgrensesnitt eller API
 • Ved at dokumentets levetid utløper
 • Dersom kontoen dokumentet hører til blir slettet

Når et dokument slettes vil metadata fortsette å eksistere, men selve dokumentet vil ikke lenger være tilgjengelig.

Klienter

For å gjøre det enklere å ta i bruk Dokumentlageret har KS utviklet en klient for opplasting og nedlasting. Denne støtter blant annet klient-side kryptering ved opplasting.

Per i dag finnes denne klienten kun for Java, med en egen modul for konfigurering via Spring Boot. Kode og dokumentasjon finnes på GitHub: https://github.com/ks-no/fiks-dokumentlager-klient

Integrasjonsutvikling

Alle operasjoner i dokumentlageret utføres på en konto, som er en ressurs som hører til dokumentlager-tjenesten til en Fiks-organisasjon. Hvordan disse organiseres er opp til hver organisasjon. Man kan ha én konto for alt, eller dele det opp over mange, slik at man for eksempel kan gi forskjellige tilganger for hver konto.

De vanlige autentiseringsreglene for Fiks-plattformen gjelder for denne tjenesten, men i tillegg må integrasjonen ha rett til å laste opp dokumenter på en dokumentlager konto. Disse tilgangene tildeles som vanlig gjennom konfigurasjonsgrensesnittet, men må gis på kontonivå. Dersom man har flere kontoer, men ønsker å gi en integrasjon tilgang til flere av disse må tilgang gis på hver enkelt konto.

Opplasting

Opplasting gjøres med en POST-request mot følgende URL:

 • Test: https://api.fiks.test.ks.no/dokumentlager/api/v1/{fiksOrganisasjonId}/kontoer/{kontoId}/dokumenter/
 • Prod: https://api.fiks.ks.no/dokumentlager/api/v1/{fiksOrganisasjonId}/kontoer/{kontoId}/dokumenter/

Ved vellykket opplasting returneres et JSON objekt som inneholder ID for det opplastede dokumentet:

{
 "id": "9dba7b9e-8fb8-4589-ae3e-740897852a6b"
}

URL for nedlasting ligger i Location-header på returnert 201 CREATED respons, eller her:

 • Test
  • https://minside.fiks.test.ks.no/dokumentlager/nedlasting/{id}
  • https://minside.fiks.test.ks.no/dokumentlager/nedlasting/niva4/{id} (Krever nivå 4 innlogging)
 • Prod
  • https://minside.kommune.no/dokumentlager/nedlasting/{id}
  • https://minside.kommune.no/dokumentlager/nedlasting/niva4/{id} (Krever nivå 4 innlogging)
Metadata

Metadata for dokumenter legges i multipart med navn metadata og defineres i JSON. Content-Type må på multiparten må settes til application/json. Et eksempel er vist under (ttl og tilgjengeligTil kan ikke settes samtidig):

{
 "dokumentnavn": "dokument.pdf",
 "mimetype": "application/pdf",
 "ttl": 86400,
 "tilgjengeligTil": "2023-05-04T08:05:17+02:00",
 "sikkerhetsniva": 3,
 "korrelasjonsid": "fa315d73-7ed0-4192-99d1-4049f47e2200",
 "eksponertFor": [
  { "type": "PERSON", "fnr": "12345679810" },
  { "type": "INTEGRASJON", "id": "249e3fde-e3d8-435e-835f-16a432598c10" },
  { "type": "ORGANISASJON", "orgnr": "123456789" },
  { "type": "AUTORISASJON", "privilegium": "EN.TILGANG", "ressurs": "77e0d6b5-f2cd-4f54-80bb-723c598026da" }
 ]
}
 • Dokumentnavn - Dokumentets navn, ved nedlasting gjennom en browser vil dette bli satt som default navn på filen som lagres på disk
 • MIME type - Dokumenttype på gyldig MIME-format. Se https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Basics_of_HTTP/MIME_types
 • TTL - Hvor mange sekunder etter opplasting dokumentet skal være tilgjengelig. Ved utløp blir dokumentet utilgjengeliggjort og slettes. En negativ verdi betyr at dokumentet aldri vil slettes. Kan ikke settes sammen med tilgjengeligTil, men en av disse må settes.
 • Tilgjengelig til - Tidspunkt for når dokumentet utløper og skal slettes på ISO 8601-format. Opplastingen vil bli avvist dersom tidspunktet er i fortiden. Kan ikke settes sammen med ttl, men en av disse må settes.
 • Sikkerhetsniva - Sikkerhetsnivå som skal kreves ved nedlasting av dokument. Ved nivå 4 kreves kryptering hos klient før opplasting. Se https://eid.difi.no/nb/sikkerhet-og-informasjonskapsler/ulike-sikkerhetsniva
 • Korrelasjonsid - Id som kan brukes til å indikere at flere dokumenter hører sammen. Feltet er ikke påkrevd.
 • Eksponert for - Liste over aktører som skal ha tilgang til å laste ned dokumentet. Kan være følgende typer:
  • Person - Eksponeres for en persons fødselsnummer. En gyldig ID-porten innlogging for en person med dette fødselsnummeret vil ha lov til å laste ned dokumentet.
  • Integrasjon - Eksponeres for en UUID som identifiserer en integrasjon. En klient innlogget med integrasjonsid, integrasjonspassord og virksomhetssertifikatet som er autentisert til å bruke integrasjonen vil ha lov til å laste ned dokumentet.
  • Organisasjon - Eksponeres for et organisasjonsnummer. Personer med Post/arkiv- eller Kommunale tjenester-rollen i Altinn på dette organisasjonsnummeret vil ha lov til å laste ned dokumentet.
  • Autorisasjon - Eksponeres for et “privilegium, ressurs”-par. Personer eller integrasjoner med gitt privilegium på gitt ressurs vil ha lov til å laste ned dokumentet.
Dokument

Dokumentdata legges i multipart med navn dokument.

Dersom ikke kryptert query parameter er satt til true vil dokumentet krypteres av tjenesten før det lagres. Dersom man ønsker å laste opp dokumenter på nivå 4, eller bare ønsker ende-til-ende-kryptering ved opplasting, må dette flagget settes til true, og dokumentet må krypteres med dokumentlagerets public-key før opplasting. Uavhengig av hva man velger vil alle dokumenter være kryptert etter opplasting, og vil kun dekrypteres når en aktør som er autorisert til å laste ned dokumentet laster det ned.

Public-keyen kan hentes med en GET-request mot følgende endepunkt:

 • Test: https://api.fiks.test.ks.no/dokumentlager/api/v1/public-key
 • Prod: https://api.fiks.ks.no/dokumentlager/api/v1/public-key
Responskoder
 • 201 Created - Dokumentet ble lastet opp. Body inneholder metadata:

  {
   "id": "5636b391-41e7-4504-ab3c-1f3df122b483",
   "dokumentnavn": "dokument.pdf",
   "mimeType": "application/pdf",
   "ukryptertStorrelse": 29765,
   "kryptertStorrelse": 30680
  }
  

  Url for personnedlasting returneres i Location-header: Location: https://minside.kommune.no/dokumentlager/nedlasting/5636b391-41e7-4504-ab3c-1f3df122b483

 • 400 Bad Request - Request er ikke i henhold til spesifikasjonen.

 • 403 Forbidden - Integrasjonen har ikke nødvendige tilganger til å laste opp dokumenter på spesifisert konto og organisasjon.

 • 404 Not Found - Fant ingen konto med spesifisert id for organisasjonen.

 • 410 Gone - Konto er slettet.

Eksempel (cURL)
curl -X POST https://api.fiks.test.ks.no/dokumentlager/api/v1/{fiksOrganisasjonId}/kontoer/{kontoId}/dokumenter/ \
-H "Authorization: Bearer <gyldig access token>" \
-H "IntegrasjonId: <integrasjonsid>" \
-H "IntegrasjonPassord: <integrasjonspassord>" \
-F "metadata={\"dokumentnavn\":\"dokument.pdf\",\"mimetype\":\"application/pdf\",\"ttl\":3600,\"eksponertFor\":[{\"type\":\"PERSON\", \"fnr\":\"<fødselsnummer>\"}],\"sikkerhetsniva\":3};type=application/json" \
-F "dokument=@dokument.pdf"

Oppdatering av metadata

Oppdatering av metadata gjøres med en PATCH-request mot følgende URL:

 • Test: https://api.fiks.test.ks.no/dokumentlager/api/v1/{fiksOrganisasjonId}/kontoer/{kontoId}/dokumenter/{dokumentId}
 • Prod: https://api.fiks.ks.no/dokumentlager/api/v1/{fiksOrganisasjonId}/kontoer/{kontoId}/dokumenter/{dokumentId}

Kun tilgjengeligTil kan oppdateres, enten via ttl, som oppgis i sekunder relativt til tid for oppdateringen, eller via tilgjengeligTil, som er et eksakt tidspunkt i fremtiden. Eksempel på request body:

{
 "ttl": 3600,
 "tilgjengeligTil": "2023-05-04T10:42:40.943+02:00"
}
Responskoder
 • 200 OK - Dokumentet med spesifisert id oppdatert. Body inneholder id og oppdatert data:
  {
   "id": "bd393a3a-78f6-4902-af96-b604c24850a6",
   "tilgjengeligTil": "2023-05-04T10:41:13.485+02:00"
  }
  
 • 400 Bad Request - Request er ikke i henhold til spesifikasjonen.
 • 403 Forbidden - Integrasjonen har ikke nødvendige tilganger til å slette dokumenter på spesifisert konto og organisasjon.
 • 404 Not Found - Fant ikke et dokument med oppgitt id, eller spesifisert konto og organisasjon.
 • 410 Gone - Dokumentet er allerede slettet, eller konto er slettet.

Sletting av dokument

Integrasjoner som er autorisert til å laste opp dokumenter har også lov til å slette.

Dette gjøres med en DELETE-request mot følgende URL:

 • Test: https://api.fiks.test.ks.no/dokumentlager/api/v1/{fiksOrganisasjonId}/kontoer/{kontoId}/dokumenter/{dokumentId}
 • Prod: https://api.fiks.ks.no/dokumentlager/api/v1/{fiksOrganisasjonId}/kontoer/{kontoId}/dokumenter/{dokumentId}
Responskoder
 • 200 OK - Dokumentet med spesifisert id ble slettet. Tom body.
 • 400 Bad Request - Request er ikke i henhold til spesifikasjonen.
 • 403 Forbidden - Integrasjonen har ikke nødvendige tilganger til å slette dokumenter på spesifisert konto og organisasjon.
 • 404 Not Found - Fant ikke et dokument med oppgitt id, eller spesifisert konto og/eller organisasjon.
 • 410 Gone - Dokumentet er allerede slettet, eller konto er slettet.

Sletting via korrelasjonsid

Integrasjoner kan også slette alle dokumenter med en gitt korrelasjonsid som er lastet opp på en konto de har tilgang til.

Dette gjøres med en DELETE-request mot følgende URL:

 • Test: https://api.fiks.test.ks.no/dokumentlager/api/v1/{fiksOrganisasjonId}/kontoer/{kontoId}/korrelasjonsid/{korrelasjonsid}
 • Prod: https://api.fiks.ks.no/dokumentlager/api/v1/{fiksOrganisasjonId}/kontoer/{kontoId}/korrelasjonsid/{korrelasjonsid}
Responskoder
 • 204 No Content - Korrelasjonsid er markert som slettet. Dokumentene vil bli slettet asynkront.
 • 400 Bad Request - Request er ikke i henhold til spesifikasjonen.
 • 403 Forbidden - Integrasjonen har ikke nødvendige tilganger til å slette dokumenter på spesifisert konto og organisasjon.
 • 404 Not Found - Fant ikke spesifisert konto og/eller organisasjon.
 • 410 Gone - Kontoen er slettet.

Feilmeldinger

Beskrivelse av feilmeldinger