Fiks kjøretøyregister

Kort beskrivelse

Fiks kjøretøyregister er en tjeneste for å gjøre oppslag i Statens Vegvesen sitt Kjøretøy register (Autosys). Fiks Kjøretøyregister speiler Kjøretøyoppslag og Kjøretøysøk tjenestene til Statens Vegvesen på Fiks-plattformen. Den gjør det mulig å slå opp et eller flere kjøretøy basert på kjennemerke, kuid (svv-identifikator), eller understellsnummer. Oppslaget vil gi informasjon om kjøretøyet og eierforhold på nåværende tidspunkt, eller på et spesifisert tidspunkt som angis i søket.

Tilgjengelige grensesnitt

Grensesnitt Støtte
Web portal Nei
Maskin til maskin Api spec

Hvordan tar jeg i bruk Fiks Kjøretøyregister

Fiks Kjøretøyregister er en tjeneste for maskin-til-maskin integrasjon. For å ta i bruk Fiks Kjøretøyregister trenger du derfor at en leverandør av fagsystem utvikler en integrasjon til tjenesten.

På sikt vil det bli vurdert å utvikle et administrativt grensesnitt mot Fiks Kjøretøyregister for kommuneansatte.

Integrasjon

API-kall gjøres i henhold til Swagger-spesifikasjonen til Statens Vegvesen, med følgende endringer:

 • Autorisering skjer på fiks plattformen med et access token fra Maskinporten basert på organisasjonesn virksomhetssertifikat som beskrevet her. Token må ha scope “ks:fiks”, og headere for IntegrasjonId og IntegrasjonPassord må settes på requesten.
 • Fiks-org som spørringen gjøres på vegne av blir en del av url’en for alle forespørsler.

URL som skal benyttes er https://api.fiks.ks.no/kjoretoyregister/api/{fiksOrgId} hvor {fiksOrgId} er ID til organisasjonen spørringen gjøres på vegne av. Resten av url’en er som spesifisert for de enkelte endepunktene i Swagger-filen:

 • /rest/distribusjon/kjoretoy/v2.0/bulk/kjennemerke
 • /rest/distribusjon/kjoretoy/v2.0/bulk/kuid
 • /rest/distribusjon/kjoretoy/v2.0/bulk/understellsnummer/{understellsnummer}

Oppslag på understellsummer utføres med en GET request. Oppslag på kjennemerke og kuid utføres med en POST request hvor body inneholder en liste av id’er det skal søkes på. Eksempel forespørsel for kjennemerke på angitt dato:

[
 { 
  "kjennemerke": "br12345",
  "dtg": "2018-11-15T23:00:00.000+01:00"
 }
]

For kjøretøysøk gjøres det en GET request med query parameter. F.eks for å søke på eier-navn:

 • /rest/distribusjon/kjoretoy/v2.0/sok/eiernavn?navn=[navn]

I testmiljøet (https://api.fiks.test.ks.no/kjoretoyregister/api/{fiksOrgId}) går alle api kall mot et syntetisk datasett hos SVV (https://autosys-kjoretoy-api.atlas.vegvesen.no/api-ui/index-kjoretoyoppslag.html#testmiljo).

Hvis du opplever feil som blir returnert med json fra SVV med f.eks en svvguid kan en kontakte api-kjoretoy@vegvesen.no.