Sentralisert brukerstyring

Sentralisert brukerstyring er en ny funksjon som skal gjøre det lettere å håndtere tilganger for ansatte til ressurser på Fiks-plattformen.

Bakgrunn

For å kunne støtte mange forskjellige tilgangsstyringssystemer har vi valgt å bygge på SCIM2 standarden. Denne støttes av alle store leverandører av identity management-plattformer inkludert Microsoft Azure AD, Google m.fl. I første fase har vi lagt oss på en slags minimumsimplementasjon av standarden og støtter synkronisering av brukere og grupper. Mer om SCIM2-standarden finner du i RFC-7642, RFC-7643, RFC-7644 og på SCIM2 nettstedet. Kort fortalt støtter vi oppretting, oppdatering (med PATCH) og sletting av brukere og grupper.

Under utvikling av vårt SCIM2 endepunkt har vi hovedsaklig testet mot Microsoft Azure AD, men siden det bygger på en åpen standard er det ingenting i veien for å bruke andre baksystemer. Vi har tilgjengelig et testmiljø dersom noen ønsker å teste enten med egenutviklet integrasjon eller med programvare fra andre etablerte leverandører. Systemskisse sentralisert brukerstyring.

Ønsker du å teste oppsett med Azure AD? Sjekk denne guiden

Hva kreves for å sette det opp?

For å kunne starte synkronisering av grupper og brukere til Fiks-plattformen må en person som har adminrettigheter til kommunenes konfigurasjon opprette et nytt kildesystem og få generert et token til bruk for autentisering. Deretter kan man starte synkronisering fra sitt baksystem.

Autentisering mot SCIM endepunktet

I første omgang støttes autentisering med langtlevende (6 mnd) Bearer token. Dette var også det eneste som var støttet på det tidspunktet vi utviklet denne funksjonen. På sikt satser vi på også å støtte egen OAUTH2 client flow mot vårt eget OAUTH endepunkt. Tokenet får man første gang når man oppretter kildesystemet i Fiks forvaltning konfigurasjon. Det er også der man kan generere nytt token for eksisterende kildesystem.

Fiks forvaltning brukerstyring ny kildedialog

Fødselsnummer for ID-porten autentisering av sluttbrukere

Siden Fiks forvaltning krever ID-porten pålogging, må synkroniserte brukere også inkludere fødselsnummeret til brukeren. For å støtte overføring av fødselsnummer til oss har vi laget et eget SCIM2 extension schema (urn:ietf:params:scim:schemas:extension:ks:personidentifikasjon). Se eksempel under på bruker med dette extension schemaet på:

{
 "schemas": [
    "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User",
    "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:ks:personidentifikasjon:1.0"
   ],
   "id": "1d17878e-1433-4d65-a9cf-5588274ae286",
   "externalId": "kari",
   "userName": "kari.nordmann@test.kommune.no",
   "name": {
    "formatted": "Kari Nordmann",
    "familyName": "Nordmann",
    "givenName": "Kari"
   },
   "displayName": "Kari Nordmann",
   "active": true,
   "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:ks:personidentifikasjon:1.0": {
    "foedselsnummer": "01017012345"
   }
}

Det er fullt mulig å synkronisere brukere uten fødselsnummer, men du vil da ikke kunne gi de tilganger på plattformen.

Grupper

Grupper er en enkel struktur og krever ingen extension skjema for å fungere med Fiks-plattformen. Eksempel på gruppe:

{
  "schemas": ["urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group"],
  "id": "e9e30dba-f08f-4109-8486-d5c6a331660a",
  "displayName": "Saksbehandlere eiendom",
  "members": [
    {
      "value": "1d17878e-1433-4d65-a9cf-5588274ae286"
    }
  ]
}

Hvilke tjenester på Fiks-plattformen er støttet?

Målet er å støtte alle tjenester på Fiks-plattformen som er i direkte bruk av ansatte i kommunal sektor. I første omgang har vi begynt med Fiks folkeregister slik at man kan knytte synkroniserte grupper og brukere til roller.

Fiks folkeregister

For å kunne bruke sentralisert brukerstyring med Fiks folkeregister må dette aktiveres av en tjenesteadministrator i Fiks forvaltning konfigurasjon. Når det aktiveres kan man først få lastet ned en Excelfil med oversikt over alle personbrukere som har tilganger til de rollene man har opprettet. Går man så videre og trykker på knappen slettes alle de eksisterende persontilgangene. Det er defor viktig at man sørger for at de personer som skal ha tilgang er synkronisert over til oss slik at man kan gi de tilgang til de rollene de trenger enten via medlemskap i en gruppe eller brukertilgang. Integrasjoner blir ikke berørt av dette siden de ikke inngår i sentralisert brukerstyring. Dialog for aktivering av sentralisert brukerstyring i konfigurasjon av Fiks folkeregister

Når sentralisert brukerstyring er aktivert vil det være enklere enn tidligere å gi tilgang da man enten kan velge gruppe fra en liste eller søke i navnet på synkroniserte brukere. Dialog for å gi tilgang til ekstern bruker Dialog for å gi tilgang til ekstern gruppe

KS Læring

Mapping av Scim2 User felter til KS Læring

Feltene som mappes fra Scim2 User ressursen tilhører et av følgende schema:

 • urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User
 • urn:ietf:params:scim:schemas:extension:enterprise:2.0:User
 • urn:ietf:params:scim:schemas:extension:ks:personidentifikasjon:1.0

Følgende tabell lister feltene som er i bruk i KS Læring (foedselsnummer og active er ikke tatt i bruk enda)

scim2 User schema kslæring forklaring
id :core:2.0:User Generert av brukersynkronisering
externalId :core:2.0:User username username mapping valgt i konfig
userName :core:2.0:User username username mapping valgt i konfig
employeeNumber :extension:enterprise:2.0:User username username mapping valgt i konfig
foedselsnummer :extension:ks:personidentifikasjon:1.0 Blir ikke synkronisert til KSL per i dag
name.givenName :core:2.0:User firstname Fornavn
name.familyName :core:2.0:User lastname Etternavn
emails.0.value :core:2.0:User email Første email i listen som er primary eller work
active :core:2.0:User Blir ikke synkronisert til KSL per i dag

Hvilket av feltene externalId, userName, og employeeNumber som mappes til username i KS Læriing konfigureres i veiviseren for KS Læring brukerstyring.