Fiks vaksine

Kort beskrivelse

KS har sammen med Folkehelseinstituttet (FHI) utviklet et API som gjør det mulig å hente vaksineinformasjon elektronisk fra FHIs SYSVAK register til kommunen. API-et er tilgjengelig for kommuner som har behov for å hente større mengder med informasjon fra SYSVAK.

Tilgjengelige grensesnitt

Grensesnitt Støtte
Web portal Nei
Maskin til maskin Api-spec

Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten vil tilby et api hvor kommunen kan spørre etter vaksineinformasjon på et fødselsnummer/dnummer.

Brukeradministrasjon og tilgangsstyring

Autentisering skjer ved hjelp av en IntegrasjonPerson-mekanismen beskrevet her Merk at token som sendes med må være et personlig HelseID-token.

Vedkommende det gjøres oppslag for må også ha blitt gitt søke-privilegiet på tjenestesiden for Fiks Vaksine på Fiks forvaltning.

Sikkerhet

Kommunikasjonen vil være kryptert med TLS. Autentisering med HelseID og Fiks integrasjon.

Endepunkt (api-spec)

For alle endepunktene hentes autentisert bruker fra access token i “Authorization”-headeren på requesten. Dette tokenet må være utstedt av HelseID med aud-verdi ks:fiks, scope-verdier ks:fiks/sysvak, fhi:personoppslag/api, fhi:sysvaknett/fiks/api, fhi:sysvaknett/api, helseid://scopes/hpr/hpr_number, helseid://scopes/identity/pid og helseid://scopes/identity/security_level og nivå 4.