Min kommune - kommunale tjenester

Mange kommuner som tar i bruk Fiks Minside har eksisterende innbyggerrettede tjenester, enten egenutviklet eller innkjøpt fra leverandør. “Kommunale tjenester” lar kommunen eksponere disse tjenestene for sine innbyggere på min.kommune.no, som illustrert i skjermbildet under:

kommunale_tjenester

Når en innbygger logger seg på Minside vil Fiks-plattformen avgjøre hvilken kommune denne innbyggeren har et forhold til. I første omgang avgjøres dette av hvilke organisasjoner som har sendt innbyggeren post via SvarUt, senere vil Folkeregisteret også benyttes. På forsiden vil innbyggeren se tjenester fra sin primærkommune, men tjenester registrert av andre kommuner vil være tilgjengelig gjennom søk, både ved hovedsøket på min.kommune.no og via “se alle tjenester” lenken.

Kommunen kan legge inn disse tjenestene via Fiks-konfigurasjon. Hver tjeneste har:

  • Tittel: Kort beskrivelse av tjenesten
  • Lenke: Lenke til tjenesten. Hvis systemet som betjener denne støtter innlogging via ID-porten vil overgangen oppleves som sømløs av innbygger
  • Rettet mot: Her kan man spesifisere at en tjeneste er rettet mot privatpersoner, organisasjoner, eller begge. Organisajonstjenester vil bare vises hvis innbyggeren opererer i kontekst av en organisasjon.
  • Favoritt: Tjenester som er tagget med “favoritt” vil prioriteres for visning på landingsiden min.kommune.no.

Det er ingen begrensing på antall tjenester en kommune kan registrere.