SvarUt Testmiljø

For å lage integrasjoner mot SvarUt kan en teste mot vårt testmiljø. Testmiljøet har ingen garantier for oppetid, men vi prøver at det er tilgjengelig hele tiden. Testmiljøet inneholder de siste endringene også endringer som ikke er produksjonsatt.

Testmiljøet er tilgjengelig på https://test.svarut.ks.no

Vi ønsker ikke sensitive data i testmiljøet.

Testbrukere

Vi anbefaler at man bruker testbrukere fra Tenor: https://www.skatteetaten.no/skjema/testdata/

Print

I test kan en velge Grafisk digital som printleverandør, men det vil kun simuleres at disse sendes print. Vi anbefaler derfor å bruke Manuell print og fra det grensesnittet sette forsendelser til printet.

Altinn

Altinn går i test mot deres tt02-testmiljø: https://tt02.altinn.no. Her kan dere lese meldinger sendt til testbrukere og testorganisasjoner.

Digitale postkasser

Digipost og e-Boks har egne testmiljøer:
Digipost: https://difitest.digipost.no/
e-Boks: https://demo2-www.e-boks.no/privat

Valg av digital postkasse gjøres i Kontakt- og reservasjonsregisteret på https://minprofil.test.kontaktregisteret.no/

For å sette opp en SvarUt-konto for Digital Post til innbygger må en bruke et organsisasjonsnummer som er satt opp riktig hos Digdir og Altinn. I testmiljøet kan man bruke KS sitt organisasjonsnummer, 971 032 146.

SvarInn

For å teste SvarInn må en registrere et organisasjonsnummer i mottakersystemet. De fleste av testbrukerene har tilgang til et organisasjonsnummer. Dette kan finnes ved å logge inn i Altinn sitt testmiljø.

Tilgang til SvarUt test

For å få tilgang til testmiljøet kan man sende en mail til fiks@ks.no.