Integrasjoner

En integrasjon på Fiks-plattformen er en maskin-til-maskin klient som benytter tjenestelaget for å utføre oppgaver på vegne av en fiks-organisasjon. Dette kan for eksempel være et arkivsystem som sender saker gjennom Fiks SvarInn, eller et fagsystem som oppdaterer meldinger i Fiks Innsyn.

Hver Fiks-organisasjon oppretter sine egne integrasjoner - dette gjøres gjennom Fiks forvaltning konfigurasjon. Når man oppretter integrasjonen, definerer man hvilken organisasjon som skal ha rett til å sende forespørseler til Fiks-plattformen på vegne av denne. Organisasjonen kan være Fiks-organisasjonen selv, eller en tredjepart som har driftsansvar. Se under for detaljer om opprettelse av integrasjoner.

Etter organisasjonen er opprettet må den autoriseres for å kunne handle på vegne av en Fiks-organisasjon. Om man for eksempel ønsker å autorisere en integrasjon for å indeksere meldinger Fiks Innsyn må det relevante privilegiet tildeles på konfigurasjonssiden for denne tjenesten.

Hvordan komme i gang med utviklingen

 1. Bestill virksomhetssertifikat fra comfides eller buypass for test. NB! På grunn av krav fra Digdir/Maskinporten kan du ikke bruke selvsignert sertifikat hverken i test eller produksjonsmiljø
 2. Vi må ha org.nr på kontoen hos ID-porten (samme som i virksomhetssertifikatet), slik at vi får gitt dere tilgang til “ks:fiks”-scopet. Sendes til fiks-utvikling@ks.no
 3. Følg oppskrift her for å lage klient hos idporten
 4. Send en e-post til fiks-utvikling@ks.no med e-postadresser som vil ha tilgang til vår Slack support-kanal. Vi liker best å ta support på Slack-chat.
 5. Har dere personinnlogginger i ID-porten test, send disse i en e-post til oss slik at vi kan sette opp test kommune/organisasjon i test. fiks-utvikling@ks.no Hvis ikke får dere testpersoner av oss.
 6. Ta kontakt på Slack-kanalen hvis dere står fast eller ønsker å få tilbakemelding på om dere bruker api-ene korrekt.

Hvordan få tilgang i produksjon

 1. Bestill virksomhetsertifikat fra comfides (https://www.commfides.com/commfides-virksomhetssertifikat/) eller buypass ( https://www.buypass.no/produkter/virksomhetssertifikat-esegl ), hvis dere ikke har et.
 2. Send orgnr til oss (hovedorgnr til organisasjonen) det som ligger i virksomhetsertifikatet. fiks-utvikling@ks.no og si dere trenger tilgang til fiks.
 3. Bestill tilgang til Maskinporten/Idporten hos Digdir. For personinnlogga websider må du ha idporten, for applikasjoner der du ikke er logget inn via idporten må en ha maskinporten.
 1. Gå til https://forvaltning.fiks.ks.no og lag en integrasjon. Og gi tilgang til de tjenestene applikasjonen trenger.

Grensesnitt

Integrasjoner mot Fiks-plattformen vil hovedsakelig benytte grensesnitt basert på REST/json.

Vi publiserer OpenAPI-Specification for alle api’er. I dag benyttes versjon 3.0, noen tjenester kan være fortsatt være på 2.0. Disse spesifikasjonene er nyttige både som dokumentasjon for rest-grensesnittet og som grunnlag for automatisk generering av klienter og modell-objekter. Dette kan for eksempel gjøres ved bruk av Swagger Codegen.

Konfigurasjon

En Fiks-organisasjon kan opprette egen integrasjoner gjennom Fiks konfigurasjon.

 • Sett autorisert organisasjon. Dette vil som regel være organisasjonen som drifter systemet som skal integreres, enten fiks-organisasjonen selv eller en tredjepart.
 • Genererer servicepassord. Dette må opplyses for å autentisere integrasjonen, se under for detaljer.
 • Tildel navn. Et visningsnavn for integrasjonen.
 • Sett beskrivelse. En beskrivelse av hva integrasjonen er og hvilke oppgaver den løsner.
 • Sett tjenester. Hvilke tjenester er denne integrasjonen aktuell for?

Autentisering

Integrasjoner autentiseres på to ulike måter: som “integrasjon” med OAuth 2.0, eller “integrasjon-person” m. Open Id Connect (OIDC). Fiks har laget klienter for å generere access token fra Maskinporten basert på et virksomhetssertifikat, en issuer (konto hos Difi) og ett eller flere scopes. Java-klient: https://github.com/ks-no/fiks-maskinporten, .net-klient: https://github.com/ks-no/fiks-maskinporten-client-dotnet.

Integrasjon

Denne metoden benyttes for ren server til server integrasjon, for eksempel når et fagsystem skal laste opp meldinger til Fiks Innsyn. Organisasjonen henter et OAuth 2.0 access token med scope “ks:fiks” fra Maskinporten, basert på organisasjonens virksomhetssertifikat. Dokumentasjon for dette finnes her. Vi støtter i første omgang kun JWT access_tokens, dette må konfigureres hos ID-Porten. I tillegg til dette tokenet må man ha en header for integrasjonId og for integrasjonPassord.

Kallet mot Fiks-plattformtjenesten trenger dermed følgende HTTP headere:

 • Authorization: OAuth-2.0 Jwt Access token som bekrefter organisasjonens identitet, signert av ID-Porten. Scope skal være “ks:fiks”.
 • IntegrasjonId: Id for integrasjonen, generert i Fiks-konfigurasjon. Org.nr i Jwt’en i Authorization header må være konfigurert som autorisert organisasjon for integrasjonen.
 • IntegrasjonPassord: Passord for integrasjonen (fra Fiks-konfigurasjon)

Integrasjon-person

Denne metoden benyttes hvis en innbygger er logget inn på en server i en kommune, og man ønsker å gjøre en forespørsel på vegne av denne innbyggeren. Man trenger fortsatt integrasjon-ID og integrasjonpassord, men i stedet for virksomhetens access token sender man brukerens, innhentet med “ks:fiks” scope via OIDC fra ID-Porten.

Kallet mot Fiks-plattformtjenesten trenger dermed følgende HTTP headere:

 • Authorization: OAuth-2.0 Jwt Access token som bekrefter inbyggerens identitet (fnr), signert av ID-Porten. Scope skal være “ks:fiks”.
 • IntegrasjonId: Id for integrasjonen, generert i Fiks-konfigurasjon. Orgnr i Jwt’en i Authorization header må være konfigurert som autorisert organisasjon for integrasjonen.
 • IntegrasjonPassord: Passord for integrasjonen (fra fiks-konfigurasjon)
http POST https://api.fiks.test.ks.no/innsyn-sok/api/v1/sok \
"IntegrasjonId: <din integrasjon id>" \
"IntegrasjonPassord: <ditt integrasjon passord" \
"Authorization: Bearer <gyldig innbygger access token jwt fra id-porten>"

Autorisering

I tillegg må integrasjonen autoriseres for tilgang til en spesifikk tjeneste. Hvis for eksempel et fagsystem skal kunne laste opp meldinger til Fiks Innsyn må en administrator i kommunen benytte Fiks-Konfigurasjon for å legge til denne tilgangen hos den relvante kommunen.

Dette gjelder også for integrasjoner som leveres som en del av Fiks-plattformen. Skal SvarUt kunne indeksere forsendelse i Fiks Innsyn må også her kommunen eksplisitt autorisere dette.

Feilmeldinger

De fleste REST API-ene returnerer feilmeldinger på følgende format:

{
 "timestamp": 1637218198035,
 "status": 400,
 "error": "Bad Request",
 "errorId": "3389ad1b-afa4-42e1-b6f8-76f63e560ad5",
 "path": "/tjeneste/api/v1/ressurs/123456",
 "originalPath": "/tjeneste/api/v1/ressurs",
 "message": "Beskrivelse av feilen",
 "errorCode": "FEILKODE",
 "errorJson": {"antall":13}
}
 • timestamp - Tidspunktet feilen oppstod i millisekunder siden epoch.
 • status - HTTP-statuskode, f.eks. 400 eller 500.
 • error - Beskrivelse av HTTP-statuskoden, f.eks. Bad Request eller Internal Server Error.
 • errorId - Intern id som brukes til å finne informasjon relatert til feilen under feilsøking.
 • path - Path requesten ble gjort mot.
 • originalPath - Vil i sjeldne feilsituasjoner være noe annet enn det som er satt i path, og ellers ikke være satt.
 • message - Menneskelig lesbar beskrivelse av feilen som oppstod.
 • errorCode - Tjenestespesifikk feilkode for maskinell tolkning. Vil i de fleste situasjoner ikke være satt.
 • errorJson - Detaljer knyttet til errorCode i JSON-format.