Min kommune - matrikkel

Min kommune

Fiks-plattformen får med denne tjenesten støtte for matrikkelinformasjon. En innbyggers eiendommmer blir eksponert på min.kommune.no, gjennom “Mine Eiendommer” og hovedsøket, og ved at Fiks Innsyn får støtte for å eksponere meldinger for eiere av en eiendom. Tilgang til denne meldingen vil da følge nye eiere av samme eiendom.

Ta i bruk tjenesten

Matrikkelinformasjon lastes på nasjonalt nivå, det er dermed ikke nødvendig for den enkelte kommune å ta denne tjenesten i bruk, men det er mulig å tilpasse den til kommunens behov. I utgangspunktet benyttes seeiendom.kartverket.no for detaljinformasjon om eiendommer på min.kommune.no, men kommuner som har eksisterende eiendomstjenester kan registrere disse via Matrikkel-tjenesten i Fiks Konfigurasjon - lenker til disse tjenestene vil da være tilgjengelig på eiendommer innenfor kommunen.

matrikkel

API

Gjennom matrikkel-eier APIet kan det gjøres oppslag i matrikkelen. Enten for å finne hvilke eiendommer en person eller organisasjon eier, eller oppslag for å finne hvem som eier en spesifikk eiendom. En integrasjon må bli gitt MATRIKKEL.QUERY privilegiet på tjenesten Minside: Mine Eiendommer for å kunne bruke APIet. API for Matrikkel-eier