Barnevern - fagsysteminnrapportering til Barnevernsregisteret

Barnevern - fagsysteminnrapportering til Barnevernsregisteret er en asynkron protokoll over Fiks IO.

Meldinger

Hver melding består av en zip fil ASIC-E som inneholder payload.json og eventuelle tilhørende vedlegg. Hver melding kan ikke overskride 5GB.

Json skjema

Finnes i repoet: https://github.com/statisticsnorway/fiks-protokoll-json-schemas

Meldingstyper:

Type Navn
Innrapportering no.ssb.barnevern.fagsystem.v1.innrapportering
Valideringsrapport no.ssb.barnevern.fagsystem.v1.valideringsrapport