Single Sign On

Single sign On (SSO)

  1. Bestilling Kommune / IKT samarbeidet sender bestilling med meta-datalenke til fiks@ks.no
  2. Grunnoppsett Sertifikater Manuelt importere rot-sertifikatet til KS som ligger nederst under “Legal Person – G3” på https://www.commfides.com/en/cps/. Rot-sertifikatet skal installeres i mappen Trusted Root Certificates Authorities, Microsoft AD FS kan komme til å foreslå Intermediate Certification Authorities. Relaying party trust Sette opp relying party trust basert på provider meta-data link tilsendt i e-post. Eks: https://www.kslaring.no/auth/saml2/sp/metadata.php?idp= Merk at det kan hende kommunesamarbeidet sitt navn skal stå istedet for kommunenavn, etter idp=
  3. Oppsett i KS Læring (utføres av KS)
  4. Testing a. Teste en pålogging via test-lenke Logg inn via SSO, klikk på linken under. Bytt ut med kommunenavn/kommunesamarbeid. https://www.kslaring.no/auth/saml2/login.php?idp= Hvis det er feil i sertifikat, så får dere en “SAML2 exception: responder”-feil fra KS Læring. Dere må sjekke at nedlastet root-sertifikat er riktig installert og på riktig server hos dere. Hvis det er feil i claims, så får dere «You have logged in succesfully but we could not find your ’eksempel’ attribute to associate you to an account in Moodle.» i KS Læring, men får en feilmelding om feil mapping/attributt. Forsett til steg 3b, sjekk av attributter, via tilsendt lenke for dette. b. – Når du er innlogget, klikk på linken under for å sjekke liste over attributter: (hos kommunen) https://www.kslaring.no/auth/saml2/test.php c. Send den faktiske responsen fra test.php til KS Må sendes som tekst - IKKE skjermbilde! OBS! Faktisk fødselsnummer må fjernes fra teksten!
  5. Test på nytt Test pålogging i nettlesere fra flere produsenter - Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera etc. Dere sjekker at profilen stemmer overens med det som er forventet. Hvis dere får feil i profilen, tar dere kontakt med KS, via opprettet helpdesk-sak i innledense prosess.
  6. Meld i fra når ok Gi skriftlig beskjed til KS når alt er OK, slik at saken kan avsluttes.

Azure AD

Konfigurere SSO med SAML for KS læring Se brukerveildeningen i pdf-format her: https://portal.fiks.ks.no/wp-content/uploads/2023/05/sso_med_fnr.pdf

Innlogging uten fødselsnummer (valgfri identifikator)

Identifikator blir fortrinnsvis bygget opp slik: “id”@“fiksorgiden”. Se brukerveildeningen i pdf-format her: https://portal.fiks.ks.no/wp-content/uploads/2023/05/sso_uten_fnr.pdf Når en ikke bruker fødselsnummer som id på brukeren, vil innlogginger med idporten resultere i en annen bruker. Hvis du logger inn med idporten vil du få en bruker som er identifisert med fødselsnummer, hvis du bruker SSO vil du få en bruker som har id @. Disse 2 brukerene vil være helt forskjellige brukere og ikke dele hvilken kurs som er tatt.